Kallarbete

  Kallarbetsapplikationer kräver robusta verktygsstål för att klara vanligt förekommande skademekanismer som nötning, urflisning och sprickbildning. Precis som för andra verktygsstålsapplikationer kan optimal verktygsekonomi – den lägsta kostnaden per producerad del – endast uppnås om rätt verktygsstål väljs. 

  Prestandan hos ett verktygsstål bedöms ofta genom att undersöka kvaliteten hos de producerade detaljerna. Även om det är sant att verktygsstål av högre kvalitet leder till bättre resultat, är det också klokt att överväga andra aspekter inom verktygstillverkning, som bearbetbarhet och ytbehandling.

  Uddeholm erbjuder ett urval av kallarbetsstål speciellt framtagna för att motverka de skademekanismer som eventuellt kan uppstå i krävande applikationer, som kallformning, stansning och prägling. Ju renare stål, desto bättre resultat. Uddeholms ESR och PM-stål är bland de renaste på marknaden och ger oöverträffat resultat när det gäller verktygsprestanda, verktygslivslängd och förutsägbarhet.

  Samlingsbroschyr Uddeholms stål för kallarbete

  Uddeholm Cold Work Tool Steel

  Kontakta oss

  Allt verktygsstål för Kallarbete

  Uddeholm Arne
  Uddeholm Caldie
  Uddeholm Calmax
  Uddeholm Formax
  Uddeholm Rigor
  Uddeholm Sleipner
  Uddeholm Sverker 3
  Uddeholm Sverker 21
  Uddeholm UHB 11
  Uddeholm Unimax
  Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean
  Uddeholm Vanadis 8 SuperClean
  Uddeholm Vanadis 23 SuperClean
  Uddeholm Vanadis 30 SuperClean
  Uddeholm Vanadis 60 SuperClean
  Uddeholm Vancron SuperClean
  Uddeholm Viking
  Kontakta oss för mer information
  Använd en webbläsare som inte är föråldrad.

  Du använder en webbläsare som är föråldrad.

  Fel kan uppstå vid användning av hemsidan.