Uddeholm Real actions TM

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls.

YouTube

Genom att ladda videon godkänner du YouTubes sekretesspolicy.
Läs mer

Ladda video

Hållbarhet är inget nytt koncept för oss. Sedan 1960-talet har vi använt en elektrisk ljusbågsugn för smältningsprocessen i vårt Stålverk. Vi har minskat våra fossila CO2 utsläpp med 46% sedan 1990. Redan idag använder vi alltid 100% fossilfri elektricitet och våra produkter tillverkas av 98-84% återvunnet material. Vi har en övertygelse om att nya tekniska innovationer kommer att spela en viktig roll i många av de globala miljöutmaningarna. Vår erfarenhet, vårt kunnande och våra värderingar kommer att vara nyckeln till den fortsatta utvecklingen.

Inom Uddeholm har vi redan påbörjat resan till fossilfri produktion och klimatneutralitet. Vårt produktionssystem och vårt läge ger oss mycket goda förutsättningar att leda denna utveckling. Redan 2030 ska vi ha en fossilfri produktion och senast 2040 ska livscykeln för våra produkter vara klimatneutrala.

2021 genomförde vi en klimatneutral produktionsvecka. Under Uddeholms klimatneutrala vecka ersatte vi LNG (Liquefied Natural Gas) med fossilfri LBG (Liquefied Bio Gas). Alla interna transporter gick också på fossilfri el eller 100% andel av HVO100 (Biodiesel). Dessa åtgärder leder till en betydande minskning med upp till 90% av våra fossila CO2 utsläpp. Det menar vi är verkliga förändringar. Förändringar som visar att det som anses vara omöjligt, är möjligt. Inte imorgon, utan idag. Läs mer om Uddeholms klimatneutrala vecka »

Under året har vi jobbat med aktiviteter för att stärka vår arbetsmiljö, som ska vara säker och hälsosam. Vår verksamhet ska bedrivas på ett sätt där ingen gör sig illa på arbetet och där vi bryr oss om varandras säkerhet. Dessutom jobbar vi förebyggande med vår fysiska och psykiska hälsa. En hälsopolicy är framtagen och revideras kontinuerligt för att möta upp till den standard som krävs för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Tillsammans strävar vårt nätverk av experter runt om i världen ständigt efter att skapa lösningar som är hållbara, säkra och långvariga – för våra kunder och oss själva. Med andra ord får våra kunder mer från oss än bara stål. De får också vårt löfte att alltid producera stål som är så skonsamt för miljön som möjligt. Att uppnå det är en ständigt pågående process och ett löfte som måste hållas varje dag.

Ladda ner PDF

Uddeholms produkter består av återvunnet material till 84-98%

Över 50% av Uddeholms interna transporter är fossilfria och utgörs av fossilfri el eller förnybart bränsle

100% av Uddeholms kylvatten återförs till det naturliga kretsloppet

Uddeholms elmix kommer från nordiska kraftverk utan fossila källor


voestalpine High Performance Metals hållbarhetsramverk

inSPire by voestalpine logo

Kontakta oss för mer information