Uddeholm Pocket book

  Uddeholm Fickhandbok

  Uddeholms fickhandbok presenterar vårt sortiment av verktygsmaterial och dess användningsområden på ett enkelt och överskådligt sätt.

  Uppgifterna i fickhandboken bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för att de beskrivna produkterna har vissa egenskaper eller är lämpade för speciella ändamål.

   

  Ladda ner fickhandboken (EN)

  Kontakta oss

  Använd en webbläsare som inte är föråldrad.

  Du använder en webbläsare som är föråldrad.

  Fel kan uppstå vid användning av hemsidan.