Uddeholm Unimax

BRA NÖTNINGSMOTSTÅND ÄVEN VID LÄNGRE TIDER I FÖRHÖJDA TEMPERATURER

Uddeholm Unimax är ett universalstål med egenskaper som lämpar sig för många olika applikationsområden. Det är en problemlösare inom svåra kallarbetsapplikationer som stansning, kallsmide och gängrullning, där högt motstånd mot urflisning efterfrågas.

 • Längre verktygslivslängd och en jämnare produktion med färre stopp för underhåll tack vare hög duktilitet
 • Problemlösare vid krävande kallarbeten där ett högt urflisningsmotstånd är nödvändigt
 • Den höga hårdheten och segheten tillsammans med god dimensionsstabilitet gör stålet särskilt lämpligt som substratstål för ytbeläggning
 • Den mycket goda härdbarheten och stålets unika egenskapsprofil gör det särskilt lämplig för större verktyg. Uddeholm Unimax finns därför tillgängligt i stora dimensioner
 • Utmärkt seghet och duktilitet i alla riktningar
 • God nötningsbeständighet
 • God dimensionsstabilitet vid värmebehandling och användning
 • Utmärkta genomhärdningsegenskaper
 • God anlöpningsbeständighet
 • God varmhållfasthet
 • Bra motstånd mot termisk utmattning
 • Utmärkt polerbarhet

Uddeholm Unimax

 • Motstånd mot abrasiv nötning 30%
 • Motstånd mot adhesiv nötning 65%
 • Duktilitet/motstånd mot utflisning 100%
 • Seghet/motstånd mot totalhaveri 60%

Referensmaterial kallarbete (SS 2310)

 • Motstånd mot abrasiv nötning 55%
 • Motstånd mot adhesiv nötning 25%
 • Duktilitet/Motstånd mot urflisning 20%
 • Seghet/Motstånd mot totalhaveri 10%
 • Hårdhet (HRC) max 62%
Riktanalys
Kol .5 Kisel .2 Mangan .5
Krom 5 Molybden 2.3 Vanadin .5
Kontakta oss för mer information


Share it