Uddeholm Vancron SuperClean

  VERKTYGSSTÅLETS MARATONLÖPARE

  Uddeholm Vancron SuperClean är lämplig för krävande produktionsmiljöer där beläggning inte är ett alternativ eller är otillräckligt. Utmaningarna kan bestå av snäva toleranser, komplicerade konstruktioner, krav på snabbt underhåll eller snabba leveranstider. Den nya lösningen har god beständighet mot påkletning och ger ett pålitligt skydd för ditt verktygs känsliga delar och förlänger verktygets totala livscykel.

  • Längre verktygslivslängd
  • Förutsägbar produktion
  • Jämn kvalitet
  • Högre kapacitet
  • Kortare utvecklingstid
  • Extremt god beständighet mot påkletning och adhesiv nötning
  • Unikt låga friktionsegenskaper
  • Mycket högt motstånd mot abrasiv nötning
  • Hög hårdhet och tryckhållfasthet
  • Konsekvent skärpebeständighet
  • Lätt att bearbeta och polera
  • Tillförlitlig dimensionsstabilitet

  Uddeholm Vancron SuperClean

  • Motstånd mot abrasiv nötning 70%
  • Motstånd mot adhesiv nötning 100%
  • Duktilitet/motstånd mot utflisning 50%
  • Seghet/motstånd mot totalhaveri 30%

  Referensmaterial kallarbete (D2)

  • Motstånd mot abrasiv nötning 55%
  • Motstånd mot adhesiv nötning 25%
  • Duktilitet/Motstånd mot urflisning 20%
  • Seghet/Motstånd mot totalhaveri 10%
  produktprogram & beställning
  Riktanalys
  C 1,30 Cr 4,50 Mo 1,80
  Kontakta oss för mer information
  Använd en webbläsare som inte är föråldrad.

  Du använder en webbläsare som är föråldrad.

  Fel kan uppstå vid användning av hemsidan.