Uddeholm Vancron SuperClean

VERKTYGSSTÅLETS MARATONLÖPARE

Uddeholm Vancron SuperClean är det mest innovativa pulvermetallurgiskt tillverkade stålet tillgängligt på marknaden idag. Uddeholm Vancron SuperClean är framtaget för att användas utan ytbeläggning och innehåller en hög andel vanadinnitrider i grundmassan, vilka minskar friktionen mot arbetsmaterialet. Stålet erbjuder en utmärkt kombination av god beständighet mot påkletning och adhesiv nötning. Bearbetbarheten i härdat tillstånd är den bästa av Uddeholms pulverstål, vilket är till stor fördel vid verktygstillverkning och verktygsunderhåll.
 • Minskar underhållsarbetet orsakat av vidhäftning av arbetsmaterialet
 • Minskar behovet av ytbeläggningar
 • Snabb och ekonomisk verktygstillverkning tack vare god bearbetbarhet i härdat utförande
 • Mycket högt motstånd mot påkletning
 • Mycket hög adhesiv nötningsbeständighet
 • Hög hårdhet
 • Hög tryckhållfasthet
 • Lätt att bearbeta i härdat tillstånd

Uddeholm Vancron SuperClean

 • Motstånd mot abrasiv nötning 65%
 • Motstånd mot adhesiv nötning 100%
 • Duktilitet/motstånd mot utflisning 50%
 • Seghet/motstånd mot totalhaveri 33%

Referensmaterial kallarbete (D2)

 • Motstånd mot abrasiv nötning 55%
 • Motstånd mot adhesiv nötning 25%
 • Duktilitet/Motstånd mot urflisning 20%
 • Seghet/Motstånd mot totalhaveri 10%
 • Hårdhet (HRC) max 62%
Riktanalys
Kol 1.3 Krom 4.5 Molybden 1.8
Vanadin 10 Kväve 1.8
Kontakta oss för mer information


Share it