Uddeholm Vancron SuperClean

VERKTYGSSTÅLETS MARATONLÖPARE

uddeholm-VancronSuperClean.jpg

Uddeholm Vancron SuperClean

  • Motstånd mot abrasiv nötning 70%
  • Motstånd mot adhesiv nötning 100%
  • Duktilitet/motstånd mot utflisning 50%
  • Seghet/motstånd mot totalhaveri 30%

Referensmaterial kallarbete (D2)

  • Motstånd mot abrasiv nötning 55%
  • Motstånd mot adhesiv nötning 25%
  • Duktilitet/Motstånd mot urflisning 20%
  • Seghet/Motstånd mot totalhaveri 10%

Produktprogram & beställning

Riktanalys

C Cr Mo
1,30 4,50 1,80

Kontakta oss för mer information