Pul­ver­kom­pak­ter­ing

  Verktygets livslängd är en avgörande parameter vid pulverkompaktering. Ett verktyg tillverkat av Uddeholms stål för pulverkompaktering fortsätter att fungera långt efter ett verktyg tillverkat av konventionella verktygsstål eller snabbstål.

  Påkletning, adhesiv nötning och friktion är exempel på vanligt förekommande skademekanismer i många kallarbetsapplikationer. Uddeholm har under många år analyserat de problemen som kan uppstå och kan tack vare nya produktionsprocesser erbjuda de bästa lösningarna.

  Uddeholms stål för pulverkompaktering är utmärkta problemlösare. Genom att kombinera de olika stålsorterna och utnyttja deras unika egenskaper kan du öka verktygslivslängden och förbättra din produktivitet. Färre störningar och kortare ledtider gör det lättare för dig att hålla dina löften.

  Uddeholm Cold Work Applications - Powder Compacting

  Allt verktygsstål för Pul­ver­kom­pak­ter­ing

  Uddeholm Sleipner
  Uddeholm Unimax
  Uddeholm Vanadis 23 SuperClean
  Uddeholm Vanadis 30 SuperClean
  Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean
  Uddeholm Vanadis 60 SuperClean
  Uddeholm Vanadis 8 SuperClean
  Uddeholm Vancron SuperClean
  Kontakta oss för mer information
  Använd en webbläsare som inte är föråldrad.

  Du använder en webbläsare som är föråldrad.

  Fel kan uppstå vid användning av hemsidan.