Historia

Uddeholm steel industry plant in 1668
1668

Johan Karlström, son till borgmästaren i Karlstad, börjar bygga Stjärns trippelhammare och bosätter sig samtidigt på adlig mark belägen där Uvån möter Rådasjön och som från och med då fick namnet Uddeholm, en av Värmlands största gårdar vid den tiden.

portrait painting of an Uddeholm founder 1715
1715

Bengt Gustaf Geijer från Bosjön var ute och red en dag och såg genast potentialen i gården och företaget, som under några år efter Karlströms död 1691 mer eller mindre hade förfallit på grund av svåra tider. Till en början arrenderar Geijer Uddeholms gård och hammare.

Uddeholms Aktiebolag logo
1720

Geijer och hans nya fru Lovisa Sofia Tranea köper herrgården samt skogarna, vattenfallen och hammarna. Samma år grundar han också bolaget Uddeholms Bolag. Under de kommande 20 åren bygger han och hans fru upp Uddeholm till en av de större järnproducenterna i Sverige. Flera masugnar och hammare sätts upp: Stjärnfors, Geijersholm, Gustavsfors, Uvanå, Uddeholmshyttan och Traneberg m.fl.

Lovisa Sofia Tranea
1746

Bengt Gustaf Geijer avlider, men före sin död skriver han ett testamente som garanterar att företaget hålls samman inom familjen även efter hans död och därför inte kan delas upp mellan de många arvingarna. Lovisa Sofia Tranea blir Sveriges första kvinnliga företagsledare någonsin.

Emanuel Geijer
1753

Emanuel Geijer, en av de yngre bröderna, efterträder sin äldre bror som flyttat till Ransäter. Uddeholmsbolaget fortsatte att drivas av barn och barnbarn till familjen Geijer ända fram till 1829. Emanuel upphöjdes senare i livet till adlig med namnet Emanuel af Geijerstam tack vare sin kontakt med Gustav III.

Uddeholm's third and current manor house
1814

Bygget börjar av Uddeholms nuvarande och den tredje, herrgården. Helt klar blev den inte förrän 1825, främst på grund av att bolaget saknade ekonomiska resurser under denna period, vilket drog ut på byggprocessen.

Jonas Waern
1829

anställdes Jonas Waern på Uddeholms Bolag. Han var den förste på mer än 100 år som inte var en Geijer och som med tanke på det existerande testamentet naturligtvis utgjorde ett problem, vilket man snabbt löste genom att Waern gifte sig med en av Geijerflickorna. Waern förordade stordrift och rationaliseringar, såg möjligheten i att använda vattnets kraft för att utveckla industrin och var en av dem som lade grunden till det nya industri-Sverige och därmed även det moderna Uddeholm.

EG Danielsson
1843

Waern låter en av sina anställda unga ingenjörer, E G Danielsson, ta båten över till Amerika för att marknadsföra Uddeholm och bolagets produktprogram. Danielsson kom tillbaks med flera kontrakt och nya kunder och satte därmed Uddeholms namn på kartan utanför Europa. År 1855 blir EG Danielsson affärsdisponent för Uddeholms AB.

Certificates on a wall
1870

Uddeholm hade ägts av familjen Geijer i mer än 150 år. Men nu förändras ägarstrukturen och Uddeholm blir ett publikt aktiebolag. Detta steg stärker ekonomin, attraherar investerare och bolaget fortsätter att utvecklas.

Uddeholm steel industry plant in 1878
1878

Och efter flera års byggande fylls masugnsröret för första gången i det nya järnverket i Hagfors. Med åren skulle detta bli hjärtat i Uddeholms stålverksamhet. VD EG Danielsson anlägger inte bara det nya Hagfors järnverk som kom att ersätta de många små hammare och masugnar, han anlägger också en järnväg, NKIJ-banan, som ett sätt att modernisera transporterna och möjligheten att exportera både skogsprodukter och järn och stål.

Drawing of a steel plant in 1880
1880

Bessemerprocessen uppfanns av engelsmannen Sir Henry Bessemer och patenterades 1856. Den första Bessemerblåsningen gjordes i Hagfors den 30 juli 1880 och den användes för produktion så sent som i maj 1965. Sedan dess har anläggningen stått orörd. Med Bessemerugnen kunde man tillverka stål med lägre kolhalt och det gav ett stål med mycket bättre seghet.

A group of workers in a steel plant in 1883
1883

Uddeholm AB lät anlägga en hammarsmedja vid det nya bruket i Hagfors som nu växte och blev allt större. En 2,5 ton tung ånghammare skulle se till att järnet och stålet smiddes till stänger i önskad hårdhet. Därmed lades också grunden för dagens smidescentrum av verktygsstål från Uddeholm.

Worldmap with lines coming out of Sweden, Europe and spreading to all other continents.
1920

Och under de följande åren intensifieras arbetet med att bygga upp Uddeholms unika internationella försäljningsorganisation runt om i världen. Försäljningskontor öppnas i USA, Tyskland, Storbritannien etc.

ASSAB logo design process
1945

ASSAB, Associated Swedish Steel AB, bildas av de fyra samverkande svenska stålproducenterna Uddeholm, Fagersta Bruks AB, Hellefors Jernverks AB och Sandvikens Jernverks AB i syfte att gemensamt tillvarata möjligheterna att utveckla verksamheten i Asien öster om Burma, Afrika och i Latinamerika. 1976 förändras ägarstrukturen och ASSAB blir ett dotterbolag till Uddeholm.

Böhler Uddeholm logo
1991

Bolagen går samman och bildar det gemensamma bolaget Böhler-Uddeholm AG. Det som då finns kvar av det forna konglomeratet Uddeholm är verktygsstålet i Hagfors och de kallvalsade banden från Munkfors.

voestalpine logo
2007

Den österrikiska stålkoncernen Voestalpine AG lägger ett bud på hela Böhler-Uddeholm AG, som därefter kommer att bilda en helt ny femte division, Specialstål, inom Voestalpine.

Man giving a speech to acrowd &  talking into a microphone on a podium stage
2010

Efter två års förberedelser invigs den 8 september den nya smidespressen i Hagfors av kung Carl XVI Gustaf.

Uddeholm 350 years logo
2018

Uddeholm firar 350 år av kundframgångar, utveckling och ett starkt lokalt engagemang. Firandet ägde rum under 5 dagar med inbjudna kunder, säljbolag, medarbetare och allmänhet.

Green leaf with Uddeholm Real actions TM logo
2021

Hållbarhet har länge varit en viktig nyckelfaktor för Uddeholm. Vi strävar efter en världsledande produktionsstandard som gör att vi kan trivas tillsammans med våra kunder, kollegor och miljön. I mitten av december 2021 kommer vi under en veckas tid att testa att producera klimatneutralt verktygsstål för att visa att det omöjliga är möjligt. Inte i morgon, utan i dag.


Kontakta oss för mer information