Uddeholm Formax

FORMBYGGNADSSTÅL MED GOD SKÄRBARHET OCH HÅLLFASTHET

Uddeholm Formax är ett låglegerat formbyggnadsstål med god skärbarhet och hållfasthet. Stålet är avsett att användas i sitt leveranstillstånd, men kan vid behov sätthärdas. Lämpliga användningsområden är stans- och dynfästen samt matriser och andra maskindelar.
  • God skärbarhet
  • God hållfasthet
  • God svetsbarhet
  • Lämplig att gasskära
  • Kan sätthärdas
Riktanalys
Kol .18 Kisel .3 Mangan 1.4
Kontakta oss för mer information


Share it