Uddeholm Viking

FOR HEAVY DUTY BLANKING AND FORMING

uddeholm-viking.jpg

Uddeholm Viking

  • Motstånd mot abrasiv nötning 35%
  • Motstånd mot adhesiv nötning 35%
  • Duktilitet/motstånd mot utflisning 45%
  • Seghet/motstånd mot totalhaveri 45%

Produktprogram & beställning

Kontakta oss för mer information