Uddeholm Mirrax ESR

EN UNIK KOMBINATION AV SEGHET, KORROSIONSMOTSTÅND OCH GODA GENOMHÄRDNINGSEGENSKAPER

Uddeholm Mirrax ESR är ett korrosionsbeständigt formstål med mycket god polerbarhet. Stålet har utvecklats speciellt för att möta höga krav på en kombination av seghet, korrosionsmotstånd och förmåga att nå jämna hårdhetsnivåer i större dimensioner.

 • Låga underhållskostnader
 • Låga produktionskostnader
 • Säker produktion
 • Utmärkt polerbarhet
 • Bra korrosionsmotstånd
 • Mycket bra härdbarhet
 • Bra seghet och duktilitet
 • Bra nötningsmotstånd

Uddeholm Mirrax ESR

 • Korrosionsbeständighet 90%
 • Nötningsbeständighet 70%
 • Polerbarhet 90%
 • Seghet 60%
Riktanalys
Kol .25 Kisel .35 Mangan .55
Krom 13.3 Molybden .35 Nickel 1.35
Vanadin .35 Kväve +N
Kontakta oss för mer information


Share it