Allmänna inköpsvillkor

Vid köp av varor och tjänster

Om inget annat skriftligen överenskommits gäller följande allmänna villkor för köp av varor och tjänster

Svensk version (PDF)
Purchase of goods and services

Unless otherwise agreed, the following general terms and conditions for the purchase of goods and serivices applies

English version (PDF)

Code of Conduct

voestalpine High Performance Metals Sweden AB ingår i den globala stålkoncernen voestalpine AG. Vi förväntar oss att våra affärspartners följer den uppförandekod som definierar principer och krav från voestalpines sida.

Uppförandekod för voestalpine-koncernens affärspartners

Kontakta oss för mer information