All­männa­ in­köps­villkor

  Vid köp av varor och tjänster

  Om inget annat skriftligen överenskommits gäller följande allmänna villkor för köp av varor och tjänster

  Svensk version (PDF)

  Purchase of goods and services

  Unless otherwise agreed, the following general terms and conditions for the purchase of goods and serivices applies

  English version (PDF)

  Code of Conduct

  voestalpine High Performance Metals Sweden AB ingår i den globala stålkoncernen voestalpine AG. Vi förväntar oss att våra affärspartners följer den uppförandekod som definierar principer och krav från voestalpines sida.

  Uppförandekod för voestalpine-koncernens affärspartners

   

  Kontakta oss

  Använd en webbläsare som inte är föråldrad.

  Du använder en webbläsare som är föråldrad.

  Fel kan uppstå vid användning av hemsidan.