Uddeholm Calmax

ETT ROBUST KALLARBETSSTÅL FÖR AVANCERAD STANSNING OCH FORMNING

Uddeholm Calmax är ett verktygsstål lämpligt för korta och medellånga serier i applikationer där det krävs ett mycket högt motstånd mot urflisning. Egenskapsprofilen gör Uddeholm Calmax till ett robust kallarbetsstål för avancerad stansning och formning.

 • Minskade underhålls- och driftskostnader och ökad produktivitet tack vare förenklat underhåll och minskad risk för haverier
 • God svetsbarhet och tillgång till artegna svetselektroder
 • God härdbarhet vid flam-, induktions- och laserhärdning
 • Utmärkt seghet
 • Bra nötningsmotstånd
 • Goda genomhärdningsegenskaper
 • God måttstabilitet vid härdning
 • God svetsbarhet
 • God härdbarhet vid flam-, induktions- och laserhärdning

Uddeholm Calmax

 • Motstånd mot abrasiv nötning 33%
 • Motstånd mot adhesiv nötning 65%
 • Duktilitet/motstånd mot utflisning 75%
 • Seghet/motstånd mot totalhaveri 55%

Referensmaterial kallarbete (SS 2310)

 • Motstånd mot abrasiv nötning 55%
 • Motstånd mot adhesiv nötning 25%
 • Duktilitet/Motstånd mot urflisning 20%
 • Seghet/Motstånd mot totalhaveri 10%
 • Hårdhet (HRC) max 65%
Riktanalys
Kol .6 Kisel .35 Mangan .8
Krom 4.5 Molybden .5 Vanadin .2
Kontakta oss för mer information


Share it