Additiv tillverkning / 3D-printing

3D-printing på en ny nivå

Additiv tillverkning (3D-printing) är ett flexibelt tillverkningssätt som har en rad fördelar. Tekniken gör det möjligt att utforma avancerad design med komplexa interna geometrier, därmed går det att skräddarsy verktyg och komponenter för att maximera prestation och livslängd. Vi på Uddeholm levererar både stålpulver och 3D-printade verktyg samt komponenter. Additiv tillverkning kan användas inom flera områden med framgångsrika resultat.

Inom formsprutning så har tekniken gjort det möjligt att utforma tempereringskanalerna efter verktygets kavitet för en jämn och effektiv kylning. Detta kan leda till kortare cykeltider som i sin tur bidrar till ökad produktivitet och minskade kostnader. En jämnare kylning kan också motarbeta problem med krympning då man anpassar kylkanalernas design efter detaljen. Kylningen sker därmed på rätt ställe och bidrar till ökad kvalitet av den tillverkade detaljen samt minskad kassation och bättre totalekonomi.

Pressgjutare kan använda additiv tillverkning och skräddarsydda tempereringskanaler för att motverka ”hot spots” i verktygen och därmed minska pålödningsproblem. Detta leder ofta till mindre service och underhåll samt en jämnare produktion. Att kyla rätt del av verktyget kan också bidra till mindre porer i den gjutna detaljen vilket kan leda till ökad kvalitet och minskad kassation. Vissa verktygsdelar, exempelvis ingöt kan få längre livslängd samt sänkt cykeltid om de tempereras korrekt, vilket kan uppnås med AM.

Inom kallarbete kan additiv tillverkning användas när det finns behov av mindre lagringsytor eller lättare verktyg. Genom att välja 3D-printingsteknik kan man reducera materialåtgången. Det leder till att verktyget får en lägre totalvikt och behovet av efterbearbetning minskar.

Additiv tillverkning hos Uddeholm

Med additiv tillverkning och stålpulver från Uddeholm ges du alla de fördelar som våra konventionella stål har men i form av ett högteknologiskt metallpulver.
I vår pulverportfölj finns för närvarande tre stålsorter:

Testtuber skapade genom 3D-printing
Uddeholm AM Corrax

Uddeholm AM Corrax används framförallt inom plastformsprutning. Det är ett korrosionsbeständigt material som är enkelt att polera och kan nå en hårdhet på 50 HRC. Stålet har även mycket god homogenitet och är ett väldigt bra val för högpresterande verktyg och komponenter där prestation och livslängd är i fokus. Uddeholm AM Corrax är Normpack-certifierat vilket betyder att det är godkänt för användning i livsmedelsindustrin

Läs mer
Additiv tillverkning
Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean är från början utvecklat som en PM-kvalitet men har nu modifierats för att även kunna användas i pulverform med EBM-tekniken. Egenskaperna från det konventionella stålet finns kvar vilket betyder att det har utmärkt slitstyrka och seghet samt kan nå en hög hårdhet upp mot 64 HRC.

Läs mer
Waterjackets
Uddeholm Dievar

Uddeholm Dievar är ett premiumstål som är utvecklat för pressgjutning. Materialet har enastående seghet och duktilitet vilket ger bra motstånd mot värmesprickor. Detta är Uddeholms senast utvecklade stålpulver till additiv tillverkning. Genom att 3D-printa ett verktyg i materialet får du utmärkta egenskaper och möjlighet att designa mer komplicerade kylkanaler efter verktygets utformning för att maximera verktygslivlängden.

Läs mer

I Hagfors har vi en modern produktionsanläggning för pulver till additiv tillverkning. Där finns även ett pulverlaboratorium där det utförs mängder av kontroller för att säkerställa att det producerade materialet håller högsta tänkbara kvalitet. För att kunna erbjuda bredare och snabbare service har vi också ett nära samarbete med våra kollegor på voestalpines AM-center i Düsseldorf. Vi erbjuder våra unika stålpulver men kan även hjälpa dig med allt från design och simuleringar till printrekommendationer och tillverkning. Läs mer om additiv tillverkning hos Uddeholm>>

Tillverkningsmetoder

Inom additiv tillverkning finns det olika teknologier och de vi kan erbjuda är Laser Beam Melting, Electro Beam Melting och Laser Cladding.

Tekniken utgår från en byggplatta dit tunna lager av pulver appliceras. Mellan varje lager används en högpresterande laser som smälter ihop materialet som tillslut bildar den färdiga detaljen. Efter att processen är slutförd kräver detaljen minimalt med efterarbete men många material går att värmebehandla för att uppnå önskade egenskaper och eliminera möjliga termiska spänningar.

Exempel på områden där LBM kan användas:

Komponenter med komplex geometri:

 • Flygindustrin
 • Gruvindustrin
 • Bilindustrin
 • Medicinteknik

Formande verktyg, insatser, ingöt, backar etc.

 • Formsprutning
 • Pressgjutning

En vakuumprocess som kan användas för både uppvärmning och smältning vilket gör det möjligt att kontrollera och hålla temperaturen under bearbetning för att förhindra sprickbildning. EBM-tekniken utgår också från en byggplatta och smälter ihop tunna lager av pulver till färdig detalj. När processen slutförts så är detaljen omgiven av sintrad metall som behöver tas bort, oftast med hjälp av blästring.

Exempel på områden där EBM kan användas:

Komponenter med komplex geometri:

 • Flygindustrin
 • Gruvindustrin
 • Bilindustrin
 • Medicinteknik

Verktyg:

 • Kallarbete

Till skillnad mot tidigare nämnda teknologier så utgår Laser Cladding från en befintlig detalj där pulvret appliceras genom en svetsprocess på detaljens yta. Detta ger möjligheten att lägga på ett nytt material under väldigt kontrollerade former. Tekniken används oftast om det skett en skada i ytan eller om man behöver förstärka området med ett material med andra egenskaper.

Exempel på användningsområden där Laser Cladding kan användas:

Svetslagning

”Beläggning” av ytor

 • Axlar
 • Rullar
 • Formande verktyg, insatser, backar etc.
  • Formsprutning
  • Pressgjutning
  • Presshärdning

Kontakta oss för mer information