Uddeholm Nimax ESR

NÄR YTFINHETEN AVGÖR

Uddeholm Nimax ESR är en ESR-version av Uddeholm Nimax. Den omsmälta versionen har samma goda egenskaper som den konventionellt tillverkade, t ex i fråga om seghet och svetsbarhet. Det extra steget i produktionsprocessen har förbättrat renhet och homogenitet till en högre nivå. Uddeholm Nimax ESR är speciellt utvecklad för medelstora och stora plastformningsverktyg med höga krav på poler- och mönstringsegenskaper.
 • Den utmärkta skärbarheten och goda svetsbarheten minskar tiden för att tillverka ett verktyg och gör underhållsarbetet enklare
 • Den höga hårdheten i kombination med hög seghet resulterar i ett verktyg med bra motstånd mot intryckningar och en minimal risk för oväntade haverier
 • Säkrare verktyg och längre verktygslivslängd
 • Utmärkta poler- och mönstringsegenskaper
 • Utmärkt skärbarhet
 • Mycket goda svetsegenskaper
 • Högt motstånd mot intryckningar
 • Jämna egenskaper genom grova dimensioner

Uddeholm Nimax ESR

 • Korrosionsbeständighet 20%
 • Nötningsbeständighet 40%
 • Polerbarhet 90%
 • Seghet 100%
Riktanalys
Kol .1 Kisel .3 Mangan 2.5
Krom 3 Molybden .3 Nickel 1
Kontakta oss för mer information


Share it