Uddeholm Nimax ESR

NÄR YTFINHETEN AVGÖR

Uddeholm Nimax ESR är en ESR-version av Uddeholm Nimax. Den omsmälta versionen har samma goda egenskaper som den konventionellt tillverkade, t ex i fråga om seghet och svetsbarhet. Det extra steget i produktionsprocessen har förbättrat renhet och homogenitet till en högre nivå. Uddeholm Nimax ESR är speciellt utvecklad för medelstora och stora plastformningsverktyg med höga krav på poler- och mönstringsegenskaper.
  • Den utmärkta skärbarheten och goda svetsbarheten minskar tiden för att tillverka ett verktyg och gör underhållsarbetet enklare
  • Den höga hårdheten i kombination med hög seghet resulterar i ett verktyg med bra motstånd mot intryckningar och en minimal risk för oväntade haverier
  • Säkrare verktyg och längre verktygslivslängd
  • Utmärkta poler- och mönstringsegenskaper
  • Utmärkt skärbarhet
  • Mycket goda svetsegenskaper
  • Högt motstånd mot intryckningar
  • Jämna egenskaper genom grova dimensioner

Uddeholm Nimax ESR

  • Korrosionsbeständighet 20%
  • Nötningsbeständighet 40%
  • Polerbarhet 90%
  • Seghet 100%
produktprogram & beställning
  • Runt

    Runt

    produktprogram & beställning
  • Platt

    Platt

    produktprogram & beställning
  • Plåt

    Plåt

    produktprogram & beställning
  • Övrigt

    Övrigt

    produktprogram & beställning
Riktanalys
Kol 0.10 Kisel 0.30 Mangan 2.50
Krom 3.00 Molybden 0.30 Nickel 1.00
Kontakta oss för mer informationShare it
Avbryt

Byt företag

Du är inloggad som:

Du behöver logga ut och logga in med andra uppgifter för att byta företag.

Avbryt Logga in med ett annat företag

Din förfrågan bearbetas, vänligen vänta.