Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

UTMÄRKT NÖTNINGSBESTÄNDIGHET FÖR LÅNGA SERIER

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean är ett höglegerat pulvermetallurgiskt snabbstål med tillsats av kobolt. Stålet är särskilt lämplig för krävande kallarbetsapplikationer i långa serier där högsta nötningsbeständighet och tryckhållfasthet krävs samt för skärande verktyg.
 • Utmärkt nötningsbeständighet
 • Mycket hög tryckhållfasthet,
 • God dimensionsstabilitet
 • Mycket god anlöpningsbeständighet

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

 • Motstånd mot abrasiv nötning 85%
 • Motstånd mot adhesiv nötning 60%
 • Duktilitet/motstånd mot utflisning 30%
 • Seghet/motstånd mot totalhaveri 20%

Referensmaterial kallarbete (SS 2310)

 • Motstånd mot abrasiv nötning 55%
 • Motstånd mot adhesiv nötning 25%
 • Duktilitet/Motstånd mot urflisning 20%
 • Seghet/Motstånd mot totalhaveri 10%
 • Hårdhet (HRC) max 69%
Riktanalys
Kol 2.3 Krom 4.2 Molybden 7
Vanadin 6.5 Volfram 6.5 Kobolt 10.5
Kontakta oss för mer information


Share it