voestalpine High Performance Metals Sweden AB

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

UTMÄRKT NÖTNINGSBESTÄNDIGHET FÖR LÅNGA SERIER

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean är ett höglegerat pulvermetallurgiskt snabbstål med tillsats av kobolt. Stålet är särskilt lämplig för krävande kallarbetsapplikationer i långa serier där högsta nötningsbeständighet och tryckhållfasthet krävs samt för skärande verktyg.
 • Utmärkt nötningsbeständighet
 • Mycket hög tryckhållfasthet,
 • God dimensionsstabilitet
 • Mycket god anlöpningsbeständighet

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

 • Motstånd mot abrasiv nötning 85%
 • Motstånd mot adhesiv nötning 60%
 • Duktilitet/motstånd mot utflisning 30%
 • Seghet/motstånd mot totalhaveri 20%
 • Hårdhet (HRC) max 70%

Referensmaterial kallarbete (SS 2310)

 • Motstånd mot abrasiv nötning 55%
 • Motstånd mot adhesiv nötning 25%
 • Duktilitet/Motstånd mot urflisning 20%
 • Seghet/Motstånd mot totalhaveri 10%
 • Hårdhet (HRC) max 69%
Riktanalys
Kol 2.3 Krom 4.2 Molybden 7
Vanadin 6.5 Volfram 6.5 Kobolt 10.5
Kontakta oss för mer information


Share it