Uddeholm RoyAlloy

PATENTERAT HÅLLARSTÅL MED UTOMORDENTLIG SKÄRBARHET

Uddeholm RoyAlloy är ett patenterat och korrosionsbeständigt hållarstål, som levereras i seghärdat tillstånd. Uddeholm RoyAlloy kännetecknas av utmärkt bearbetbarhet och svetsbarhet, hög korrosionsbeständighet och jämn hårdhet i alla dimensioner.
 • Utomordentlig bearbetbarhet
 • God dimensionsstabilitet
 • Utmärkt svetsbarhet
 • Hög korrosionsbeständighet
 • God duktilitet
 • Jämn hårdhet i alla dimensioner
 • Fina ytor efter valsning
 • Högt motstånd mot intryckningar

Uddeholm RoyAlloy

 • Korrosionsbeständighet 60%
 • Nötningsbeständighet 30%
 • Polerbarhet 40%
 • Seghet 40%
Riktanalys
Kol .05 Kisel .4 Mangan 1.2
Krom 12.6 Svavel .12 Kväve +N
Koppar +Cu
Kontakta oss för mer information


Share it