Uddeholm Ramax HH

MINSKAR KOSTNADERNA FÖR TILLVERKING OCH UNDERHÅLL

Uddeholm Ramax HH är ett rosttrögt hållarstål med utmärkt bearbetbarhet som levereras i seghärdat tillstånd. Bearbetbarheten i kombination med korrosionsbeständighet ger minskade tillverknings- och underhållskostnader.

  • Jämn hårdhet i alla dimensioner i kombination med bra motstånd mot intryckningar
  • Bra korrosionsbeständighet, vilket minskar risken för att kylkanaler ska sätta igen och därmed påverka cykeltiderna
  • God korrosionsbeständighet
  • Jämn hårdhet i alla dimensioner
  • God motståndskraft mot intryckningar
  • Utomordentlig bearbetbarhet

Uddeholm Ramax HH

  • Korrosionsbeständighet 60%
  • Nötningsbeständighet 40%
  • Polerbarhet 40%
  • Seghet 30%
Riktanalys
Kol .12 Kisel .2 Mangan 1.3
Krom 13.4 Molybden .5 Nickel 1.6
Vanadin .2 Svavel .1 Kväve +N
Kontakta oss för mer information


Share it