Uddeholm Elmax SuperClean

FÖR LÅNGA SERIER MED HÖGA KRAV

Uddeholm Elmax SuperClean är ett pulvermetallurgiskt formstål som karaktäriseras av en kombination av mycket högt nötningsmotstånd, korrosionsbeständighet och dimensionsstabilitet. Stålet rekommenderas för långa produktionsserier av mindre och komplicerade formar för aggressiva och nötande plaster.

 • Minskat slitage tack vare ett utmärkt nötningsmotstånd
 • Färre intryckningar tack vare hög tryckhållfasthet
 • Minskat underhåll tack vare bra korrosionsmotstånd
 • Färre justeringar efter värmebehandling tack vare god dimensionsstabilitet
 • Hög slitstyrka
 • Hög tryckhållfasthet
 • Korrosionsbeständighet
 • Mycket god måttbeständighet
 • God polerbarhet

Uddeholm Elmax SuperClean

 • Korrosionsbeständighet 60%
 • Nötningsbeständighet 90%
 • Polerbarhet 80%
 • Seghet 40%
Riktanalys
Kol 1.7 Kisel .8 Mangan .3
Krom 18 Molybden 1 Vanadin 3
Kontakta oss för mer information


Share it