Finstansning

Från början användes finstansningstekniken främst inom klockindustrin, men numera används mer än 60% av de finstansade detaljerna inom fordonsindustrin. I en bil garanterar dessa detaljer att säkerhetsbälten, bromssystem och krockkuddar fungerar som de ska. Finstansade detaljer spelar följaktligen en viktig roll för säkerheten i våra liv. Kraven på verktygsstålet är mycket höga, på gränsen till vad stålen klarar med dagens teknik.

För att hitta den optimala lösningen för en finstansad detalj behövs en verktygsmakare med specialistkunskaper och lång erfarenhet. Komplicerade detaljer med mycket höga krav på precision innebär stora utmaningar. Minsta störning kan stoppa produktionen. Kort sagt, ingenting får gå fel.

Verktyget är mycket avancerat med krav på hög precision och ofta PVD-belagt. För att klara de högt ställda kraven är det viktigt att använda ett högpresterande verktygsstål. Eftersom det ofta krävs stora investeringar i verktygs- och ytbeläggning finns det inget utrymme för kompromisser när det gäller val av verktygsstål. Rätt verktygsstål för den aktuella applikationen ger minskade underhållskostnader och en mer förutsägbar tillverkning. Med färre oplanerade stopp och kortare stilleståndstider kan produktiviteten ökas.

Typiskt för en finstansad detalj är kanterna som är blanka och jämnt skurna med hög precision. Fördelen är att detaljen kan användas direkt utan ytterligare efterbehandling, vilket inte är fallet med traditionellt stansade detaljer.

Uddeholm Cold Work Applications - Fine Blanking

Allt verktygsstål för Finstansning

Kontakta oss för mer information

Använd en webbläsare som inte är föråldrad.

Du använder en webbläsare som är föråldrad.

Fel kan uppstå vid användning av hemsidan.