Uddeholm Svenska AB

Uddeholm Nimax

UTMÄRKT SEGHET, SKÄRBARHET OCH SVETSBARHET

Uddeholm Nimax är ett lågkolhaltigt plastformstål med en leveranshårdhet på 360-400 HB. Stålet har utmärkt seghet, bearbetbarhet och svetsbarhet samt goda polerings- och mönstringsegenskaper. <br><br> <ul> <li>Den utmärkta skärbarheten och goda svetsbarheten minskar tiden för att tillverka ett verktyg och gör underhållsarbetet enklare</li> <li>Den höga hårdheten i kombination med hög seghet resulterar i ett verktyg med bra motstånd mot intryckningar och en minimal risk för oväntade haverier</li> <li>Säkrare verktyg och längre verktygslivslängd</li> </ul>
  • Utmärkt skärbarhet
  • Mycket goda svetsegenskaper
  • Bra poler- och mönstringsegenskaper
  • Högt motstånd mot intryckningar
  • God seghet
  • Jämna egenskaper genom grova dimensioner

Uddeholm Nimax

  • Korrosionsbeständighet 20%
  • Nötningsbeständighet 40%
  • Polerbarhet 70%
  • Seghet 100%
Riktanalys
Kol .1 Kisel .3 Mangan 2.5
Krom 3 Molybden .3 Nickel 1
Kontakta oss för mer information


Share it