Kompo­nenter och kon­struk­tions­detaljer

I många fall är konventionell teknik och rostfritt stål en otillräcklig lösning med tanke på de utmaningar som företag ställs inför med avseende på effektivitet och produktivitet. Många onödiga kostnader kan undvikas genom att välja ett bättre stål.

Uddeholms produktutbud kan ge stora fördelar även i andra applikationer och komponenter än de traditionella verktygsstålssegmenten. Här kan verktygsstålets förstklassiga egenskaper utnyttjas och bidra till förbättrad prestanda och bättre totalekonomi genom färre driftstopp, lägre underhållskostnader och optimerad design.

Användningsområden finns i alla branscher där det ställs höga krav på egenskaper som slitstyrka, hållfasthet, korrosionsbeständighet och värmebeständighet. Exempel på sådana komponenter är axlar, olika typer av valsar och knivar, skruvar, munstycken, hjul och pumpar.

Kontakta oss för mer information