Uddeholm Impax Supreme

  VEĽMI DOBRÉ MOŽNOSTI LEŠTENIA A FOTOLEPTANIA

  Uddeholm Impax Supreme je predkalená oceľ určená na výrobu foriem, s veľmi dobrými možnosťami leštenia a fotoleptania. Je vhodná na výrobu širokej škály vstrekovacích foriem, vyfukovacích foriem a pretlačovacích matríc pre plasty. Oceľ Uddeholm Impax Supreme sa dodáva zušľachtená na 290 – 330 HB. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab Uddeholm, sa oceľ Impax Supreme predáva pod názvom AS 718 Supreme.

  • Predkalenie poskytuje nasledujúce výhody:
   • Žiadne riziká pri kalení
   • Žiadne náklady na kalenie
   • Úspora času, t.j. netreba čakať na tepelné zušľachtenie
   • Nižšie náklady na nástroje napr. žiadne poškodenia, ktoré treba opraviť)
   • Jednoduché možnosti úprav
  • Následnou nitridáciou sa dá zvýšiť odolnosť voči povrchovému opotrebovaniu alebo lokálnym kalením pomocou plameňa znížiť poškodenie povrchu
  • Dobré možnosti leštenia a fotoleptania
  • Dobrá opracovateľnosť
  • Vysoká čistota a dobrá homogenita
  • Homogénna tvrdosť

  Uddeholm Impax Supreme

  • Odolnosť voči korózii 20%
  • Odolnosť voči opotrebovaniu 30%
  • Leštiteľnosť 60%
  • Húževnatosť 90%
  Configure & Buy
  Chemické zloženie
  Uhlík 0,37 Kremík 0,30 Mangán 1,40
  Chróm 2,00 Molybdén 0,20 Nikel 1,00
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Nasleduj nás
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.