Uddeholm Vanax SuperClean

BEZPRECEDENTNÁ KOMBINÁCIA ODOLNOSTI VOČI KORÓZII A OPOTREBOVANIU

Uddeholm Vanax SuperClean je dlho očakávaná odpoveď na požiadavky trhu na oceľ, ktorá je zároveň odolná korózii aj opotrebovaniu. Kombinácia odolnosti voči korózii podobnej austenitickej oceli ( ako napríklad AISI 316L ) a odolnosti voči opotrebovaniu podobnej oceli pre prácu za studena pri 60HRC, otvára nové príležitosti. Tam, kde nepostačujú doterajšie materiály, ponúka táto oceľ vyrábaná práškovou metalurgiou odolnosť proti opotrebovaniu aj v prostrediach s maximálnym rizikom korózie. Uddeholm Vanax SuperClean poskytuje počas celej doby životnosti dielu spoľahlivý výkon aj v najextrémnejších podmienkach a pre najnáročnejšie spracovávané materiály.

  • Mimoriadna odolnosť voči korózii podobná austenitickým nerezom
  • Veľmi vysoká odolnosť voči opotrebovaniu podobná oceliam pre strižné nástroje
  • Veľmi vysoká pevnosť v tlaku
  • Vysoká odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu
  • Dobrá húževnatosť
  • Dobrá opracovateľnosť
Configure & Buy
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.