Uddeholm Sustainability
YouTube

Odovzdaním videa súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov služby YouTube.
Läs mer

Stiahnite si video

Udržateľnosť

Trvalo udržateľný rozvoj predstavuje princíp, ktorého cieľom je napĺňať základné ľudské práva a príležitosti na rozvoj, no zároveň zachovať schopnosť prírodných systémov poskytovať komunitám a jednotlivcom prírodné zdroje a ekosystémové služby.

Trvalá udržateľnosť ako koncepcia pre nás nie je ničím novým. Už od 60. rokov minulého storočia používame pri tavení v našich oceliarňach elektrické oblúkové pece. Od roku 1990 sme dosiahli zníženie emisií CO2 z fosílnych palív o 46%. Už teraz používame 100 % bezfosílnu elektrinu a naše produkty sa vyrábajú z 84 až 98 % recyklovaného materiálu. Sme presvedčení o tom, že technologické inovácie zohrajú dôležitú úlohu pri zdolaní mnohých globálnych ekologických výziev. Kľúčom k ďalšiemu rozvoju budú naše skúsenosti, odborné znalosti a hodnoty.

V spoločnosti Uddeholm sme sa už vydali na cestu, ktorej cieľom je bezfosílna výroba a klimatická neutralita. Vďaka nášmu výrobnému systému a umiestneniu máme výborné podmienky na to, aby sme sa dostali do čela tohto rozvoja. Do roku 2030 dosiahneme bezfosílnu výrobu a do roku 2040 bude celý výrobný cyklus našich produktov klimaticky neutrálny.

V roku 2021 sme usporiadali týždeň klimaticky neutrálnej výroby. Počas týždňa klimatickej neutrality spoločnosti Uddeholm sme nahradili skvapalnený zemný plyn (LNG) bezfosílnym skvapalneným bioplynom (LBG). Celá doprava zároveň prešla na bezfosílnu elektrinu alebo na 100% HVO100 (bionaftu). Tieto opatrenia u nás povedú k výraznej redukcii emisií CO2 z fosílnych palív až o 90%. Ide o skutočné zmeny. Zmeny, ktoré dokazujú, že nič v skutočnosti nie je nemožné. Zajtrajšok je už dnes. Prečítajte si viac o týždni klimatickej neutrality spoločnosti Uddeholm »

V priebehu roka sme prijali opatrenia na zlepšenie nášho pracovného prostredia, ktoré má byť bezpečné a zdravé. Musíme sa postarať o to, aby sa u nás nikto nezranil pri práci, a tiež musíme vzájomne dbať o svoju bezpečnosť. Okrem toho pracujeme na prevencii fyzického a psychického zdravia. Vypracovali sme zdravotné zásady, ktoré neustále revidujeme, aby spĺňali potrebné štandardy pre trvalo udržateľné a zdravé pracovné prostredie.

Naša celosvetová sieť odborníkov nepretržite pracuje na vývoji riešení, ktoré by boli trvalo udržateľné, bezpečné a dlhodobé – v našom vlastnom záujme aj v záujme našich zákazníkov. Inými slovami: zákazníkom ponúkame oveľa viac než len oceľ. Dávame im aj prísľub, že budeme za každých okolností vyrábať oceľ, ktorá je čo najšetrnejšia k životnému prostrediu. Ide však o dlhodobý proces a tento prísľub musíme dodržiavať každý jeden deň.

Viac sa dočítate v správe spoločnosti Uddeholm o trvalej udržateľnosti

84 – 98% recyklovaných materiálov

Produkty spoločnosti Uddeholm tvorí 84 – 98% recyklovaných materiálov

50% bezfosílna vnútroštátna doprava

Viac než 50% internej dopravy spoločnosti Uddeholm prebieha bez použitia fosílnych palív, a to s využitím bezfosílnej elektriny alebo obnoviteľného paliva

100% návratnosť vody na chladenie

100% vody na chladenie sa v spoločnosti Uddeholm vracia do prirodzeného obehu

100% bezfosílna elektrina

Elektrický mix spoločnosti Uddeholm pochádza zo severských elektrární, ktoré nevyužívajú fosílne zdroje

Rámec udržateľnosti vysokovýkonných kovov voestalpine

inSPire by voestalpine

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.