Uddeholm Bure

OCEĽ PRE TELESÁ NÁSTROJOV S VYLEPŠENOU OPRACOVATEĽNOSŤOU

Bure je špeciálna oceľ na výrobu telies rezných nástrojov s vylepšenou opracovateľnosťou, dobrou prekaliteľnosťou, ťažnosťou a odolnosťou voči opotrebovaniu za tepla. Dodáva sa žíhaná na mäkko alebo kalená.
  • Menšie opotrebovanie telesa nástroja šponami
  • Malé riziko zlomenia nástroja
  • Menšie deformácie pri kalení
  • Mimoriadne dobrá opracovateľnosť
  • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri nízkych a vysokých teplotách
  • Dobrá húževnatosť a ťažnosť
  • Dobrá pevnosť v ťahu pri zvýšených teplotách
  • Kalenie pretlakom plynu
  • Mimoriadne dobrá opracovateľnosť
Chemické zloženie
Uhlík 0.39 Kremík 1 Mangán 0.4
Chróm 5.3 Molybdén 1.3 Vanád 0.9
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it