Uddeholm Bure

  OCEĽ PRE TELESÁ NÁSTROJOV S VYLEPŠENOU OPRACOVATEĽNOSŤOU

  Bure je špeciálna oceľ na výrobu telies rezných nástrojov s vylepšenou opracovateľnosťou, dobrou prekaliteľnosťou, ťažnosťou a odolnosťou voči opotrebovaniu za tepla. Dodáva sa žíhaná na mäkko alebo kalená.
  • Menšie opotrebovanie telesa nástroja šponami
  • Malé riziko zlomenia nástroja
  • Menšie deformácie pri kalení
  • Mimoriadne dobrá opracovateľnosť
  • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri nízkych a vysokých teplotách
  • Dobrá húževnatosť a ťažnosť
  • Dobrá pevnosť v ťahu pri zvýšených teplotách
  • Kalenie pretlakom plynu
  • Mimoriadne dobrá opracovateľnosť
  Chemické zloženie
  Uhlík 0.39 Kremík 1.00 Mangán 0.40
  Chróm 5.30 Molybdén 1.30 Vanád 0.90
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Share it