Právne informácie

Túto internetovú stránku prevádzkuje:

voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o.
Čsl. armády 5622/5
036 01 Martin
Tel.: +421 43 421 20 21
E-mail: info-hpm-slovakia@voestalpine.com
Sídlo: Martin,
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, vložka č. 10719/L
IČO: 36375802, DIČ: 2020118936, IČ DPH: SK2020118936,

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte