Uddeholm Formvar

OCEĽ VHODNÁ PRE KOVANIE

Uddeholm Formvar je vysokovýkonná nástrojová oceľ určená pre prácu za tepla, ktorá ponúka veľmi dobrú odolnosť voči opotrebovaniu za tepla a plastickej deformácii. Pri tvárnení za tepla výrazne prekonáva konvenčné ocele 1.2343 a 1.2344.
 • S dobrou odolnosťou voči popúšťaniu a medzou sklzu za tepla zaistí oceľ Uddeholm Formvar oproti zápustkám z ocelí 1.2343 a 1.2344 predĺženú životnosť nástrojov. Súčasne sa tým znížia náklady na údržbu nástroja.
 • Dobrá odolnosť voči popúšťaniu
 • Dobrá pevnosť pri vysokých teplotách
 • Mimoriadna prekaliteľnosť
 • Dobrá rozmerová stabilita pri procesoch tepelného spracovania a povlakovania

Uddeholm Formvar

 • 45%
 • 45%
 • 70%
 • 45%

Referenčná akosť pre prácu za tepla (1.2344)

 • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
 • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
 • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
 • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%
Chemické zloženie
Uhlík 0.35 Kremík 0.20 Mangán 0.50
Chróm 5.00 Molybdén 2.30 Vanád 0.60
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it