Uddeholm QRO 90 Supreme

EXCELENTNÁ PEVNOSŤ PRI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH

Vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči tepelnej únave, tepelnej vodivosti a odolnosti voči popusteniu exceluje oceľ Uddeholm QRO 90 Supreme v aplikáciách, kde dochádza k rýchlemu popusteniu nástrojov na nižšiu tvrdosť. Ide o aplikácie ako tvárnenie plechov za tepla, kovanie, tlakové liatie a pretláčanie mosadze.
 • Mimoriadna pevnosť a tvrdosť pri vysokých teplotách
 • Veľmi dobrá odolnosť voči popúšťaniu
 • Jedinečná odolnosť voči tepelnej únave
 • Mimoriadna tepelná vodivosť
 • Dobrá húževnatosť a ťažnosť v pozdĺžnom a priečnom smere
 • Homogénna opracovateľnosť

Uddeholm QRO 90 Supreme

 • 55%
 • 60%
 • 80%
 • 35%

Referenčná akosť pre prácu za tepla (1.2344)

 • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
 • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
 • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
 • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%
Chemické zloženie
Uhlík 0.38 Kremík 0.30 Mangán 0.80
Chróm 2.60 Molybdén 2.30 Vanád 0.90
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it