Uddeholm QRO 90 Supreme

  EXCELENTNÁ PEVNOSŤ PRI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH

  Vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči tepelnej únave, tepelnej vodivosti a odolnosti voči popusteniu exceluje oceľ Uddeholm QRO 90 Supreme v aplikáciách, kde dochádza k rýchlemu popusteniu nástrojov na nižšiu tvrdosť. Ide o aplikácie ako tvárnenie plechov za tepla, kovanie, tlakové liatie a pretláčanie mosadze.
  • Mimoriadna pevnosť a tvrdosť pri vysokých teplotách
  • Veľmi dobrá odolnosť voči popúšťaniu
  • Jedinečná odolnosť voči tepelnej únave
  • Mimoriadna tepelná vodivosť
  • Dobrá húževnatosť a ťažnosť v pozdĺžnom a priečnom smere
  • Homogénna opracovateľnosť

  Uddeholm QRO 90 Supreme

  • Hot wear resistance 55%
  • Plastic deformation resistance 60%
  • Heat checking resistance 80%
  • Premature cracking resistance 35%

  Referenčná akosť pre prácu za tepla (1.2344)

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
  • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
  • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
  • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%
  Chemické zloženie
  Uhlík 0.38 Kremík 0.30 Mangán 0.80
  Chróm 2.60 Molybdén 2.30 Vanád 0.90
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Share it