Vstrekovanie plastov

Injekčné vstrekovanie  je najbežnejší spôsob výroby plastových dielov. Ide o efektívny proces výroby veľkého počtu rovnakých výliskov, od vysoko presných technických komponentov až po jednorazový spotrebný tovar. Príkladmi sú plastové diely, ktoré nájdeme každý deň všade okolo nás. Ide o spotrebný tovar, ako sú napríklad obaly rôznych druhov, zložitejšie technické prvky, ako napríklad mobilné telefóny alebo elektronické komponenty. 

Význam plastov ako technického materiálu narastá aj v oblasti automobilového priemyslu, pretože môžu:

  • redukovať hmotnosť vozidla, znížiť tak spotrebu paliva a emisiu skleníkových plynov
  • urýchliť proces dizajnových inovácií a zmien
  • skrátiť montáž vozidla z monolitných komponentov
  • s vývojom technických polymérov vylepšiť fungovanie automobilov

Formy používané na injekčné vstrekovanie  sú často mimoriadne komplikované a drahé. Z toho dôvodu musí mať materiál použitý na výrobu foriem vhodný profil vlastností. Rozhodujúce je zvoliť si správnu akosť ocele pre každý konkrétny typ formy v závislosti od počtu výliskov, použitého plastového materiálu, veľkosti formy a požadovanej povrchovej úpravy. Je potrebné brať do úvahy niekoľko najdôležitejších vlastností materiálu formy: pevnosť a tvrdosť, húževnatosť, odolnosť voči opotrebovaniu, mikročistotu, odolnosť voči korózii a tepelnú vodivosť. Spoločnosť Uddeholm už dlho vykonáva inovácie v oblasti nových akostí ocelí s cieľom zabezpečiť potrebné vlastnosti. V odvetví sú preslávené naše ESR materiály pretavované pod troskou, ktoré dokážu splniť požiadavky na špičkovú kvalitu povrchu, ako aj náš Uddeholm Stainless Concept, ktorý zahŕňa akosti odolné voči korózii, ktoré prispievajú k zníženiu nákladov na údržbu foriem.

Uddeholm Plastic Moulding Tool Steel Applications - Injection moulding

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.