Uddeholm Sverker 21

VYSOKÁ ODOLNOSŤ VOČI OPOTREBOVANIU VPLÝVA NA DLHÚ ŽIVOTNOSŤ V APLIKÁCIÁCH, KDE JE HLAVNÝM PROBLÉMOM OPOTREBOVANIE

Uddeholm Sverker 21 je vysokolegovaná oceľ vhodná na výrobu nástrojov pre strednodobé a dlhodobé aplikácie, kde sa primárne vyžaduje dobrá odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu. Oceľ s obsahom 12 % chrómu je najbežnejším typom nástrojovej ocele používanej na výrobu nástrojov za studena. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Sverker 21 predáva pod názvom Assab XW-41 alebo Assab XW-42.

Uddeholm Sverker 21 je prémiová oceľ, ktorá sa približuje k akosti W. Nr. 1.2379. Vďaka výrobnej metóde má v porovnaní so štandardnou akosťou konzistentnejšiu mikroštruktúru, ktorá zlepšuje jej mechanické vlastnosti a výkon pri výrobe nástrojov.

 • Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu vplýva na dlhú životnosť v aplikáciách, kde je hlavným problémom opotrebovanie
 • Dobrá pevnosť v tlaku pre všeobecné aplikácie za studena

Výhody

 • Uddeholm Sverker 21 je nástrojová oceľ, ktorá ponúka dobrú ekonomiku výroby nástrojov v oblastiach strednodobej prevádzky, kde cena nástroja tvorí podstatnú časť celkových nákladov na výrobu požadovaného počtu dielov
 • Oceľ Uddeholm Sverker 21 je veľmi užitočná pre aplikácie s vysokými nárokmi na abrazívne opotrebovanie, pri ktorých sa naopak kladie menší dôraz na odolnosť voči štiepaniu. Príkladom je lisovanie abrazívnych pracovných materiálov, bežná príprava tenkých pracovných materiálov, platní na upínacie dosky a montážnych platní
 • Keďže oceľ Uddeholm Sverker 21 je najbežnejším typom ocele používanej na výrobu nástrojov za studena, rozsah dostupných rozmerov je oveľa širší než pri ostatných akostiach ocelí obrábaných za studena
 • Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu (profil zmiešaného/abrazívneho opotrebovania)
 • Dobrá pevnosť v tlaku
 • Dobré vlastnosti pri prekalení
 • Dobrá stabilita pri kalení
 • Dobrá odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu
 • Udržateľná nástrojová oceľ: 93,96 % recyklovaného obsahu

Uddeholm Sverker 21

 • Abrazívna odolnosť 55%
 • Adhézna odolnosť 25%
 • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 10%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
 • Maximálna tvrdosť (HRC) 62%
Configure & Buy
Chemické zloženie
C 1,55 Si 0,30 Mn 0,40
Cr 11,30 Mo 0,80 V 0,80
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.