Uddeholm Sverker 21

  VYSOKÁ ODOLNOSŤ VOČI OPOTREBOVANIU

  Uddeholm Sverker 21 je vysokolegovaná oceľ vhodná na výrobu nástrojov pre strednodobé a dlhodobé aplikácie, kde sa primárne vyžaduje dobrá odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu. Oceľ s obsahom 12 % chrómu je najbežnejším typom nástrojovej ocele používanej na výrobu nástrojov za studena. Uddeholm Sverker 21 je prémiová oceľ, ktorá sa približuje k akosti W. Nr. 1.2379. Vďaka výrobnej metóde má v porovnaní so štandardnou akosťou konzistentnejšiu mikroštruktúru, ktorá zlepšuje jej mechanické vlastnosti a výkon pri prevádzke nástrojov.
  • Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu vplýva na dlhú životnosť v aplikáciách, kde je hlavným problémom opotrebovanie
  • Dobrá pevnosť v tlaku pre všeobecné aplikácie za studena
  Výhody
  • Uddeholm Sverker 21 je nástrojová oceľ, ktorá ponúka dobrú ekonomiku prevádzky nástrojov pre stredné série, kde cena nástroja tvorí podstatnú časť celkových nákladov na výrobu požadovaného počtu dielov
  • Oceľ Uddeholm Sverker 21 je veľmi užitočná pre aplikácie s vysokými nárokmi na abrazívne opotrebovanie, pri ktorých sa nekladie veľký dôraz na odolnosť voči vyštiepaniu hrán. Príkladom je lisovanie abrazívnych pracovných materiálov, ako aj upínacie dosky a montážne platne
  • Keďže oceľ Uddeholm Sverker 21 je najbežnejším typom ocele používanej na výrobu nástrojov za studena, rozsah dostupných rozmerov je oveľa širší než pri ostatných akostiach ocelí pre prácu za studena

  Uddeholm Sverker 21

  • Abrasive wear resistance 55%
  • Adhesive wear resistance 25%
  • Ductility/edge chipping resistance 20%
  • Toughness/gross cracking resistance 10%

  Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
  Chemické zloženie
  Uhlík 1.55 Kremík 0.30 Mangán 0.40
  Chróm 11.30 Molybdén 0.80 Vanád 0.80
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Share it