Scientist in a lab

Výskum a vývoj

Naša základňa pre výrobu, výskum a vývoj sa nachádza vo Švédsku. Všetky naše odborné znalosti sa koncentrujú na jedinom mieste. Na našom výskumnom oddelení, jednom z popredných švédskych laboratórií, pracujeme na postupnom vylepšovaní našich výrobkov. Každý jeden deň. Pri kvalite značky Uddeholm idú požiadavky zákazníkov a výskum ruka v ruke. Aby sme si udržali vedúcu pozíciu, musíme neustále vyvíjať nové výrobky a obnovovať tie existujúce. Akým výzvam zákazníci čelia pri používaní našej nástrojovej ocele? Toto je vždy počiatočná otázka, či už ide o vlastnosti materiálov, nové akosti ocelí alebo analýzu nástrojov zákazníkov. Túžba po hľadaní nových riešení a ambícia neustále sa zdokonaľovať sú charakteristickými znakmi našej spoločnosti v úlohe obchodného partnera.

Chcete s nami formovať budúcnosť?

Neustále sa zaujímame o nových zamestnancov, ktorí sa chcú stať súčasťou nášho vývoja a ambície zostať o krok vpred. Skontaktujte sa s nami!

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte