Uddeholm Mirrax ESR

JEDINEČNÁ KOMBINÁCIA HÚŽEVNATOSTI, ODOLNOSTI VOČI KORÓZII A PREKALITEĽNOSTI

Uddeholm Mirrax ESR je oceľ odolná korózii s veľmi dobrou leštiteľnosťou, určená pre tvarové časti foriem stredných až väčších rozmerov. Ponúka jedinečnú kombináciu húževnatosti, odolnosti voči korózii a prekaliteľnosti.
 • Nízke náklady na údržbu foriem:
  • Forma si zachováva vysokú akosť povrchu aj pri dlhodobom používaní.
  • Formy skladované alebo prevádzkované pri väčšej vlhkosti vyžadujú menšiu ochranu.
 • Nízke náklady na prevádzku foriem:
  • Kanály na chladenie vodou sú menej ovplyvnené koróziou
  • Prenos tepla a efektivita chladenia tak zostávajú konštantné počas celej doby životnosti formy, čo zaisťuje konzistentnú dĺžku cyklov.
 • Nízke riziko trhlín z dôvodu dobrej húževnatosti aj pri veľkých rozmeroch
 • Dobrá odolnosť voči korózii
 • Mimoriadna prekaliteľnosť
 • Dobrá ťažnosť a húževnatosť
 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
 • Mimoriadna leštiteľnosť

Uddeholm Mirrax ESR

 • 90%
 • 70%
 • 90%
 • 60%
Chemické zloženie
Uhlík 0.25 Kremík 0.35 Mangán 0.55
Chróm 13.30 Molybdén 0.35 Nikel 1.35
Vanád 0.35 Dusík +N
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it