Tvárnenie za studena

Oceľ v nástroji pre tvárnenie za studena, aby obstála, musí byť dostatočne robustná. Najčastejšie faktory, limitujúce životnosť sú opotrebovanie, nalepovanie, vyštiepenia hrán a napäťové trhliny. Ako v každom inom nástroji aj tu platí, že optimálny výkon – najnižšie náklady na vyrobený diel – možno dosiahnuť len správnou voľbou nástrojovej ocele pre daný prípad.

Výkon nástrojovej ocele je často meraný kvalitou vyrobených dielov. Pri tom je dobré zvažovať aj opracovateľnosť a povrchové úpravy. Uddeholm ponúka výber ocelí, odolných každému faktoru, limitujúcemu životnosť aj v ťažkých podmienkach ako kovanie za studena, strihanie a razenie. Čím čistejšia oceľ, tým lepšie výsledky. Ocele Uddeholm pretavované pod troskou (ESR) a vyrábané práškovou metalurgiou (PM) patria k najčistejším, ktoré sú dostupné na trhu a dosahujú jedinečné výsledky vo výkone, predvídateľnosti správania a životnosti nástroja.

Uddeholm Cold Work Tool Steel Applications

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.