Uddeholm Calmax

HÚŽEVNATÁ NÁSTROJOVÁ OCEĽ NA PRÁCU ZA STUDENA PRE TVRDOSTI DO 58 HRC

Uddeholm Calmax je stredne legovaná nástrojová oceľ vhodná na výrobu nástrojov pre krátke až stredné série, ktoré vyžadujú veľmi vysokú stabilitu strižných hrán. Profil vlastností robí z ocele Uddeholm Calmax robustnú nástrojovú oceľ pre ťažké strihanie a tvárnenie.
 • Oceľ Uddeholm Calmax je veľmi užitočná pre náročné aplikácie lisovania za studena, kde sa kladú veľmi vysoké nároky na odolnosť hrán voči vyštiepeniu
 • Znížené náklady na údržbu a prestoje v kombinácii so zvýšenou produktivitou z dôvodu zníženej pravdepodobnosti predčasných zlyhaní
 • Znížené náklady na údržbu a prestoje v kombinácii so zvýšenou produktivitou z dôvodu jednoduchších postupov údržby
 • Dobré možnosti opravného navárania a dostupnosť naváracích elektród a drôtov s rovnakým chemickým zložením ako má oceľ Uddeholm Calmax
 • Dobrá povrchová kaliteľnosť plameňom, indukciou a laserom
 • Vysoká húževnatosť a ťažnosť
 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu (profil adhezívneho/zmiešaného opotrebovania)
 • Dobrá prekaliteľnosť
 • Dobrá stabilita rozmerov pri kalení
 • Dobré možnosti navárania
 • Dobrá povrchová kaliteľnosť plameňom, indukciou a laserom

Uddeholm Calmax

 • 20%
 • 50%
 • 80%
 • 50%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
Chemické zloženie
Uhlík 0.60 Kremík 0.35 Mangán 0.80
Chróm 4.50 Molybdén 0.50 Vanád 0.20
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it