Uddeholm Mirrax 40

VEĽMI DOBRÁ HÚŽEVNATOSŤ, LEŠTITEĽNOSŤ A KORÓZNA ODOLNOSŤ

Uddeholm Mirrax 40 je predkalená pretavovaná nehrdzavejúca nástrojová oceľ, ktorá sa dodáva s tvrdosťou 40 HRC. Uddeholm Mirrax 40 ponúka dobrú opracovateľnosť, veľmi dobrú húževnatosť a leštením sa dá dosiahnuť špičková kvalita povrchu.
 • Skrátený čas výroby formy
 • Dosiahnuteľná mimoriadna kvalita povrchu
 • Menšie náklady na údržbu
 • Bezpečná prevádzka formy
 • Dobrá odolnosť voči korózii
 • Mimoriadna leštiteľnosť
 • Mimoriadna ťažnosť a húževnatosť
 • Mimoriadna opracovateľnosť pri danej tvrdosti
 • Homogénna tvrdosť dokonca aj pri väčších rozmeroch
 • Dobrá odolnosť voči deformácii tvarovej časti

Uddeholm Mirrax 40

 • 70%
 • 40%
 • 80%
 • 60%
Chemické zloženie
Uhlík 0.21 Kremík 0.90 Mangán 0.45
Chróm 13.50 Molybdén 0.20 Nikel 0.60
Vanád 0.25 Dusík +N
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it