Uddeholm Nimax ESR

Uddeholm Nimax ESR je verzia ocele Uddeholm Nimax spracovaná elektrotroskovým pretavovaním, ktorá si zachováva vlastnosti ocele Uddeholm Nimax, v dôsledku procesu ESR však prináša vylepšenú čistotu a homogenitu.
 • Mimoriadna leštiteľnosť a možnosti dezénovania
 • Výborná opracovateľnosť skracuje dobu výroby formy
 • Jednoduchá navárateľnosť pri opravách, pretože nevyžaduje predohrev
 • Dobrá odolnosť voči otlačeniu a minimálne riziko napäťových trhlín
  Príklady použitia ocele Uddeholm Nimax ESR:
 • Automobilový priemysel:   výlisky pre veľké svetlomety, veľké diely v interiéri
 • Biela technika:             ovládacie panely
 • Elektronika:             rámy LED TV
 • Mimoriadna dobrá leštiteľnosť a textúrovanie
 • Mimoriadna opracovateľnosť pri danej tvrdosti
 • Veľmi dobré vlastnosti pri opravnom naváraní
 • Dobrá odolnosť voči otlačeniu
 • Vysoká rázová húževnatosť
 • Konzistentné vlastnosti aj pri veľkých rozmeroch

Uddeholm Nimax ESR

 • 20%
 • 40%
 • 90%
 • 100%
Chemické zloženie
Uhlík 0.10 Kremík 0.30 Mangán 2.50
Chróm 3.00 Molybdén 0.30 Nikel 1.00
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it