Lisovanie plastov

Tlakové lisovanie

Tlakové lisovanie  je technika používaná hlavne na lisovanie termosetov a často sa používa na lisovanie plastov vystužených sklenenými vláknami. Pri tomto procese sa lisovacia zmes umiestni do otvorenej dutiny formy, forma sa uzavrie a aktivuje sa pôsobenie tepla a tlaku dovtedy, pokiaľ materiál nevytvrdne. Bežne sa používa oceľ s vysokou tvrdosťou. Vo formách sa na miestach, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť voči opotrebovaniu, často používa kalený materiál s vložkami s vysokou tvrdosťou. Najdôležitejšie vlastnosti materiálu na výrobu foriem:
  • Odolnosť voči opotrebovaniu
  • Pevnosť a tvrdosť

Pretláčacie lisovanie

Pretláčacie lisovanie je metóda spracovania termosetových materiálov, ktorá je veľmi bežná pri výrobe elektronických zariadení, ako sú napríklad integrované obvody, kondenzátory a diódy. Pri tomto procese je plast zmäkčený pomocou tepla a tlaku v tlakovej komore, a potom pretlačený pod vysokým tlakom cez vtokové kanály do uzatvorenej formy na finálne vytvrdenie. Dôležitou výhodou tejto metódy je možnosť dosiahnutia úzkych rozmerových tolerancií. Vlastnosti materiálu na výrobu foriem: Živica, hlavne epoxidová, má tendenciu chemicky napádať formu a časť z nej môže počas vytlačovania zostať na forme prilepená. Často sú nevyhnutné povrchové úpravy. Aby sa predišlo vzniku otlačenín, vyžaduje sa vysoká pevnosť v tlaku. Prípadné nečistoty v oceli formy zhoršujú kvalitu povrchu po leštení. Z dôvodu veľmi prísnych tolerancií dielov musia mať vložky foriem počas výroby veľmi dobrú rozmerovú stabilitu. Rôzne komponenty foriem na integrované obvody kladú vysoké požiadavky na materiál nástroja. Každý komponent vyžaduje oceľ s vhodným profilom vlastností. Dôležité sú tieto:
  • Odolnosť voči opotrebovaniu
  • Pevnosť v tlaku
  • Odolnosť voči korózii
  • Čistota
  • Rozmerová stabilita počas prevádzky formy

Uddeholm Elmax SuperClean

60%

Odolnosť voči korózii

90%

Odolnosť voči opotrebovaniu

80%

Leštiteľnosť

40%

Húževnatosť

Uddeholm Mirrax ESR

90%

Odolnosť voči korózii

70%

Odolnosť voči opotrebovaniu

90%

Leštiteľnosť

60%

Húževnatosť

Uddeholm Orvar Supreme

30%

Odolnosť voči korózii

80%

Odolnosť voči opotrebovaniu

30%

Leštiteľnosť

60%

Húževnatosť

Uddeholm Stavax ESR

80%

Odolnosť voči korózii

70%

Odolnosť voči opotrebovaniu

90%

Leštiteľnosť

50%

Húževnatosť

Uddeholm Unimax

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

Uddeholm Vanax SuperClean

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it