Lisovanie plastov

Tlakové lisovanie

Tlakové lisovanie  je technika používaná hlavne na lisovanie termosetov a často sa používa na lisovanie plastov vystužených sklenenými vláknami. Pri tomto procese sa lisovacia zmes umiestni do otvorenej dutiny formy, forma sa uzavrie a aktivuje sa pôsobenie tepla a tlaku dovtedy, pokiaľ materiál nevytvrdne. Bežne sa používa oceľ s vysokou tvrdosťou. Vo formách sa na miestach, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť voči opotrebovaniu, často používa kalený materiál s vložkami s vysokou tvrdosťou. Najdôležitejšie vlastnosti materiálu na výrobu foriem:
  • Odolnosť voči opotrebovaniu
  • Pevnosť a tvrdosť

Pretláčacie lisovanie

Pretláčacie lisovanie je metóda spracovania termosetových materiálov, ktorá je veľmi bežná pri výrobe elektronických zariadení, ako sú napríklad integrované obvody, kondenzátory a diódy. Pri tomto procese je plast zmäkčený pomocou tepla a tlaku v tlakovej komore, a potom pretlačený pod vysokým tlakom cez vtokové kanály do uzatvorenej formy na finálne vytvrdenie. Dôležitou výhodou tejto metódy je možnosť dosiahnutia úzkych rozmerových tolerancií. Vlastnosti materiálu na výrobu foriem: Živica, hlavne epoxidová, má tendenciu chemicky napádať formu a časť z nej môže počas vytlačovania zostať na forme prilepená. Často sú nevyhnutné povrchové úpravy. Aby sa predišlo vzniku otlačenín, vyžaduje sa vysoká pevnosť v tlaku. Prípadné nečistoty v oceli formy zhoršujú kvalitu povrchu po leštení. Z dôvodu veľmi prísnych tolerancií dielov musia mať vložky foriem počas výroby veľmi dobrú rozmerovú stabilitu. Rôzne komponenty foriem na integrované obvody kladú vysoké požiadavky na materiál nástroja. Každý komponent vyžaduje oceľ s vhodným profilom vlastností. Dôležité sú tieto:
  • Odolnosť voči opotrebovaniu
  • Pevnosť v tlaku
  • Odolnosť voči korózii
  • Čistota
  • Rozmerová stabilita počas prevádzky formy

Uddeholm Elmax SuperClean

60%

Corrosion resistance

90%

Wear resistance

80%

Polishability

40%

Toughness

Uddeholm Mirrax ESR

90%

Corrosion resistance

70%

Wear resistance

90%

Polishability

60%

Toughness

Uddeholm Stavax ESR

80%

Corrosion resistance

70%

Wear resistance

90%

Polishability

50%

Toughness

Uddeholm Tyrax ESR

80%

Corrosion resistance

80%

Wear resistance

95%

Polishability

60%

Toughness

Uddeholm Unimax

60%

Hot wear resistance

60%

Plastic deformation resistance

70%

Heat checking resistance

40%

Premature cracking resistance

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

Uddeholm Vanax SuperClean

Uddeholm Orvar Supreme

30%

Corrosion resistance

80%

Wear resistance

30%

Polishability

60%

Toughness

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it