Uddeholm Orvar 2 Microdized

DOBRÁ PREKALITEĽNOSŤ

Uddeholm Orvar 2 Microdized je nástrojová oceľ legovaná chrómom, molybdénom a vanádom (AISI H13) s dobrou pevnosťou pri vysokých teplotách a odolnosťou voči opotrebovaniu za tepla. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Orvar 2 Microdized predáva pod názvom AS 8407 2M.
 • Široký rozmerový sortiment a homogenita vlastností robia tento materiál vhodným na pretláčanie hliníka a výrobu kokíl.
 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri nízkych aj vysokých teplotách
 • Vysoká úroveň húževnatosti a ťažnosti
 • Homogénnosť a vysoká úroveň opracovateľnosti a leštiteľnosti
 • Dobrá pevnosť pri vysokých teplotách a odolnosť voči tepelnej únave
 • Dobrá prekaliteľnosť
 • Dobrá rozmerová stabilita pri kalení

Uddeholm Orvar 2 Microdized

 • 40%
 • 40%
 • 40%
 • 35%

Referenčná akosť pre prácu za tepla (1.2344)

 • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
 • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
 • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
 • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%
Chemické zloženie
Uhlík 0.39 Kremík 1.00 Mangán 0.40
Chróm 5.30 Molybdén 1.30 Vanád 0.90
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it