Potravinársky priemysel

Bezpečná a efektívna výroba s minimálnymi prestojmi patrí v oblasti medzinárodného potravinárskeho priemyslu medzi to najdôležitejšie. Je to požiadavka, ktorú dokáže splniť jedinečná ponuka produktov od spoločnosti Uddeholm.

Potravinárske podniky, ktoré kedysi obetovali odolnosť voči opotrebeniu v prospech odolnosti voči korózii alebo naopak, sa už nemusia uspokojiť len s jednou z týchto vlastností. V podobe produktov zaradených do systému Uddeholm Stainless Concept sa nachádza riešenie pre najnáročnejšie pracovné materiály. Všetky tieto akostí ocelí sú certifikované systémom Normpack vzhľadom k požiadavkám pre potravinársky priemysel podľa legislatívy Európskej únie (1935/2004). Všetky spĺňajú požiadavky na materiály, ktoré dochádzajú do styku s potravinami. Príkladmi relevantných komponentov sú rôzne typy nožov, valcov, skrutiek, častí skrutiek a sudov na vytláčanie jedla, dierovaných platničiek na mletie mäsa a peletových foriem na výrobu krmív pre zvieratá.

CERTIFIKÁTY

Uddeholm tool steel for food processing

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.