Uddeholm Vancron SuperClean

SILA V POHYBE

uddeholm-VancronSuperClean.jpg

Uddeholm Vancron SuperClean

  • Abrazívna odolnosť 70%
  • Adhézna odolnosť 100%
  • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 50%
  • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 30%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%

Chemické zloženie

C Cr Mo
1,30 4,50 1,80

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte