Uddeholm Vancron SuperClean

SILA V POHYBE

Uddeholm Vancron SuperClean je vhodné použiť v náročných výrobných prostrediach, kde pokovovanie nie je možné, prípadne nestačí. Medzi problémy môžu patriť prísne tolerancie, zložitý dizajn, potreba rýchlej údržby alebo časy dodania. Nové riešenie technológie brániacej oderu poskytuje spoľahlivú ochranu zraniteľných oblastí nástroja a zlepšuje jeho celkovú prevádzkovú životnosť.
 • Dlhšia prevádzková životnosť nástroja
 • Odhadovateľná produkcia
 • Konzistentná kvalita
 • Vyšší výstup
 • Kratší čas dodania na trh
 • Mimoriadne dobrá odolnosť voči opotrebovaniu oderom a adhezívnemu opotrebovaniu
 • Výnimočné nízke trecie charakteristiky
 • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu oderom
 • Vysoká tvrdosť a tlaková pevnosť
 • Konzistentné zachovanie okrajov
 • Jednoduché spracovanie a leštenie
 • Spoľahlivá stabilita rozmerov

Uddeholm Vancron SuperClean

 • 70%
 • 100%
 • 50%
 • 30%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
Chemické zloženie
Uhlík 1.30 Chróm 4.50 Molybdén 1.80
Vanád 10.00 Dusík 1.80
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it