Uddeholm QRO 90 HT

  PREDKALENÁ OCEĽ PRE JADRÁ TLAKOVÝCH FORIEM

  Uddeholm QRO 90 HT je materiál valcovaný za tepla, v dodanom stave kalený a opracovaný.
  • Veľmi dobrá odolnosť voči popúšťaniu
  • Veľmi vysoká pevnosť pri zvýšenej teplote
  • Vysoká tepelná vodivosť

  Uddeholm QRO 90 HT

  • Hot wear resistance 55%
  • Plastic deformation resistance 60%
  • Heat checking resistance 80%
  • Premature cracking resistance 35%

  Referenčná akosť pre postupy vykonávané za tepla (H13)

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
  • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
  • Odolnosť voči vzniku trhliniek za tepla 40%
  • Odolnosť voči predčasnému prasknutiu 35%
  Chemické zloženie
  Uhlík 0.38 Kremík 0.30 Mangán 0.80
  Chróm 2.60 Molybdén 2.30 Vanád 0.90
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Share it