Uddeholm QRO 90 HT

PREDKALENÁ OCEĽ PRE JADRÁ TLAKOVÝCH FORIEM

Uddeholm QRO 90 HT je materiál valcovaný za tepla, v dodanom stave kalený a opracovaný.
 • Veľmi dobrá odolnosť voči popúšťaniu
 • Veľmi vysoká pevnosť pri zvýšenej teplote
 • Vysoká tepelná vodivosť

Uddeholm QRO 90 HT

 • 55%
 • 60%
 • 80%
 • 35%

Referenčná akosť pre postupy vykonávané za tepla (H13)

 • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
 • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
 • Odolnosť voči vzniku trhliniek za tepla 40%
 • Odolnosť voči predčasnému prasknutiu 35%
Chemické zloženie
Uhlík 0.38 Kremík 0.30 Mangán 0.80
Chróm 2.60 Molybdén 2.30 Vanád 0.90
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it