Odlievanie a tvárnenie za tepla

Odlievanie a tvárnenie za tepla sú jedny z najnáročnejších výrobných procesov vôbec. Uddeholm už mnoho rokov pomáha svojim zákazníkom v týchto oblastiach:
  • Tlakové liatie neželezných kovov
  • Kovanie za tepla
  • Lisovanie plechov za tepla
  • Pretláčanie
Uddeholm dokáže účinne podporiť svojich zákazníkov v zvyšovaní životnosti foriem a zápustiek a znižovaní nákladov na vyrobený diel.
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it