Odlievanie a tvárnenie za tepla

  Odlievanie a tvárnenie za tepla sú jedny z najnáročnejších výrobných procesov vôbec. Uddeholm už mnoho rokov pomáha svojim zákazníkom v týchto oblastiach:
  • Tlakové liatie neželezných kovov
  • Kovanie za tepla
  • Lisovanie plechov za tepla
  • Pretláčanie
  Uddeholm dokáže účinne podporiť svojich zákazníkov v zvyšovaní životnosti foriem a zápustiek a znižovaní nákladov na vyrobený diel.

  Uddeholm Dievar

  45%

  Hot wear resistance

  80%

  Plastic deformation resistance

  75%

  Heat checking resistance

  85%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Formvar

  45%

  Hot wear resistance

  45%

  Plastic deformation resistance

  70%

  Heat checking resistance

  45%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Orvar 2 Microdized

  40%

  Hot wear resistance

  40%

  Plastic deformation resistance

  40%

  Heat checking resistance

  35%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Orvar Superior

  40%

  Hot wear resistance

  40%

  Plastic deformation resistance

  60%

  Heat checking resistance

  55%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Orvar Supreme

  40%

  Hot wear resistance

  40%

  Plastic deformation resistance

  60%

  Heat checking resistance

  50%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm QRO 90 HT

  55%

  Hot wear resistance

  60%

  Plastic deformation resistance

  80%

  Heat checking resistance

  35%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm QRO 90 Supreme

  55%

  Hot wear resistance

  60%

  Plastic deformation resistance

  80%

  Heat checking resistance

  35%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Vidar 1

  40%

  Hot wear resistance

  40%

  Plastic deformation resistance

  40%

  Heat checking resistance

  40%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Vidar Superior

  40%

  Hot wear resistance

  50%

  Plastic deformation resistance

  60%

  Heat checking resistance

  85%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

  Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Share it