Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

RÝCHLOREZNÁ OCEĽ S VYNIKAJÚCOU PEVNOSŤOU V TLAKU

Oceľ Uddeholm Vanadis 30 Super Clean je rýchlorezná oceľ legovaná kobaltom vyrobená práškovou metalurgiou, s vynikajúcou pevnosťou tlaku a dobrou odolnosťou voči abrazívnemu opotrebovaniu. Produkt Uddeholm Vanadis 30 SuperClean sa odporúča pre výberové špeciálne oblasti, napr. špeciálne procesy kovania, kde je potrebná mimoriadne dobrá odolnosť proti opotrebovaniu, prípadne pri obrábaní/rezaní. Proces práškovej metalurgie zabezpečuje dobrú opracovateľnosť a možnosti brúsenia, ako aj dobrú rozmerovú stabilitu pri tepelnom zušľachťovaní. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Vanadis 30 Super Clean predáva pod názvom Assab pm 30 Superclean.

 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
 • Vysoká tvrdosť za horúca a odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Vysoká tvrdosť
 • Dobrá rozmerová stabilita
 • Dobrá odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

 • Abrazívna odolnosť 75%
 • Adhézna odolnosť 60%
 • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 40%
 • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 28%

Referenčná akosť pre postupy vykonávané za tepla (H13)

 • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 55%
 • Odolnosť voči plastickej deformácii 25%
 • Odolnosť voči vzniku trhliniek za tepla 20%
 • Odolnosť voči predčasnému prasknutiu 10%
Configure & Buy
Chemické zloženie
C 1,28 Cr 4,20 Mo 5,00
V 3,10 W 6,40 Co 8,50
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.