Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

VÝNOSNÝ BEŽEC NA DLHÉ TRATE

uddeholm-vanadis-8-superclean-benefits.png

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

  • Abrazívna odolnosť 100%
  • Adhézna odolnosť 70%
  • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 50%
  • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 30%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
  • Maximálna tvrdosť (HRC) 62%

Chemické zloženie

C Si Mn Cr Mo V
2,30 0,40 0,40 4,80 3,60 8,00

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte