Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

EXTRÉMNA ABRAZÍVNA ODOLNOSŤ BLÍZKA TVRDOKOVOM

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean nastavuje nové štandardy pre nástrojovú oceľ vyrábanú práškovou metalurgiou. Technologické pokroky v metalurgii zlepšili jej profil vlastností oproti predchodcom na nevídanú úroveň. Neobvyklá kombinácia extrémne vysokej odolnosti voči opotrebovaniu a odolnosti voči vyštiepaniu hrán v spojení so zlepšenou opracovateľnosťou zefektívňujú výrobu nástroja a znižujú jeho prevádzkové náklady.
 • Nižšia cena na vyrobený diel
 • Dlhšia životnosť nástroja
 • Predvídateľná výrobná séria medzi údržbami
 • Najvyššia odolnosť voči opotrebovaniu
 • Veľmi vysoká odolnosť voči vyštiepaniu hrán
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Dobrá opracovateľnosť

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 100%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 70%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 50%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 30%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
Chemické zloženie
Uhlík 2.3 Kremík 0.4 Mangán 0.4
Chróm 4.8 Molybdén 3.6 Vanád 8
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it