Uddeholm Arne

CENOVO EFEKTÍVNA VÝROBA NÁSTROJOV

Uddeholm Arne je nástrojová oceľ na univerzálne použitie, kaliteľná do oleja a určená pre krátkosériové až strednosériové výrobné procesy. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Arne predáva pod názvom DF-2.
 • Cenovo efektívna výroba nástrojov
 • Jednoduché spracovanie
 • Dobrá húževnatosť
 • Adekvátna odolnosť voči opotrebovaniu

Uddeholm Arne

 • 25%
 • 30%
 • 35%
 • 30%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
Chemické zloženie
Uhlík 0.95 Kremík 0.30 Mangán 1.10
Chróm 0.60 Vanád 0.10 Wolfrám 0.60
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it