Výroba komponentov

    Uddeholm ponúka prvotriedne riešenia pre komponenty, kde nepostačuje bežná konštrukčná alebo nástrojová oceľ. Voľba najvhodnejšej akosti nástrojovej ocele je dôležité rozhodnutie pri návrhu produktov vystavených vysokým zaťaženiam, opotrebovaniu, korózii alebo vysokým teplotám. Kvality nástrojovej ocele Uddeholm prispievajú k optimalizovanému dizajnu, zvýšenej výkonnosti, menším nákladom na údržbu a najlepšej celkovej hospodárnosti.

    Injector_PM_LR
    Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
    Nasleduj nás