Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

RÝCHLOREZNÁ OCEĽ S VYNIKAJÚCOU PEVNOSŤOU V TLAKU

Oceľ Uddeholm Vanadis 30 SuperClean je rýchlorezná oceľ legovaná kobaltom vyrobená práškovou metalurgiou s vynikajúcou pevnosťou tlaku a dobrou odolnosťou voči abrazívnemu opotrebovaniu. Oceľ Uddeholm Vanadis 30 Super Clean je vhodná na náročné aplikácie obrábania za studena a na výrobu obrábacích nástrojov, ako alternatíva k oceliam AISI M42 alebo iným rýchlorezným oceliam legovaným kobaltom. Proces práškovej metalurgie zabezpečuje dobrú opracovateľnosť a možnosti brúsenia, ako aj dobrú rozmerovú stabilitu pri tepelnom zušľachťovaní. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Vanadis 30 SuperClean predáva pod názvom Assab pm 30 Superclean.

 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
 • Vysoká tvrdosť za horúca a odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Vysoká tvrdosť
 • Dobrá rozmerová stabilita
 • Dobrá odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

 • Abrazívna odolnosť 75%
 • Adhézna odolnosť 60%
 • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 40%
 • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 27%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
 • Maximálna tvrdosť (HRC) 62%
Configure & Buy
Chemické zloženie
C 1,28 Cr 4,20 Mo 5,00
V 3,10 W 6,40 Co 8,50
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.