Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

  RÝCHLOREZNÁ OCEĽ S VYNIKAJÚCOU PEVNOSŤOU V TLAKU

  Oceľ Uddeholm Vanadis 30 SuperClean je rýchlorezná oceľ legovaná kobaltom vyrobená práškovou metalurgiou s vynikajúcou pevnosťou tlaku a dobrou odolnosťou voči abrazívnemu opotrebovaniu. Oceľ Uddeholm Vanadis 30 Super Clean je vhodná na náročné aplikácie obrábania za studena a na výrobu obrábacích nástrojov, ako alternatíva k oceliam AISI M42 alebo iným rýchlorezným oceliam legovaným kobaltom. Proces práškovej metalurgie zabezpečuje dobrú opracovateľnosť a možnosti brúsenia, ako aj dobrú rozmerovú stabilitu pri tepelnom zušľachťovaní. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Vanadis 30 SuperClean predáva pod názvom Assab pm 30 Superclean.

  • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
  • Vysoká tvrdosť za horúca a odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu
  • Vysoká pevnosť v tlaku
  • Vysoká tvrdosť
  • Dobrá rozmerová stabilita
  • Dobrá odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu

  Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

  • Abrazívna odolnosť 75%
  • Adhézna odolnosť 60%
  • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 40%
  • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 27.5%

  Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
  Chemické zloženie
  Uhlík 1,28 Chróm 4,20 Molybdén 5,00
  Vanád 3,10 Wolfrám 6,40 Kobalt 8,50
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Nasleduj nás
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.