Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

KOBALTOVÁ RÝCHLOREZNÁ OCEĽ S VYNIKAJÚCOU PEVNOSŤOU V TLAKU

Oceľ Uddeholm Vanadis 30 SuperClean je rýchlorezná oceľ legovaná kobaltom vyrobená práškovou metalurgiou s vynikajúcou pevnosťou tlaku a dobrou odolnosťou voči abrazívnemu opotrebovaniu. Oceľ Uddeholm Vanadis 30 Super Clean je vhodná na náročné aplikácie za studena a na výrobu rezných nástrojov, ako alternatíva k oceliam AISI M42 alebo iným rýchlorezným oceliam legovaným kobaltom. Proces práškovej metalurgie zabezpečuje dobrú opracovateľnosť a možnosti brúsenia, ako aj dobrú rozmerovú stabilitu pri tepelnom spracovaní.
 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
 • Vysoká tvrdosť za tepla a odolnosť voči popusteniu
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Vysoká tvrdosť
 • Dobrá rozmerová stabilita
 • Dobrá odolnosť voči popústeniu

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

 • 75%
 • 60%
 • 40%
 • 27.5%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
Chemické zloženie
Uhlík 1.28 Chróm 4.20 Molybdén 5.00
Vanád 3.10 Wolfrám 6.40 Kobalt 8.50
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it