Uddeholm Sverker 3

  MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI ABRAZÍVNEMU OPOTREBOVANIU

  Uddeholm Sverker 3 je vysokolegovaná oceľ vhodná pre výrobu nástrojov pre strednodobé a dlhodobé aplikácie, kde sa vyžaduje veľmi dobrá odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu. Oceľ Uddeholm Sverker 3 obsahuje veľké karbidy, ktoré vylepšujú odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu, znižujú však odolnosť voči štiepaniu. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Sverker 3 predáva pod názvom AS XW-5.

  • Nízke náklady na údržbu
  • Dlhá životnosť nástrojov
  • Maximálna odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu
  • Dobrá ekonomika výroby nástrojov, kde je problémom abrazívne opotrebovanie

  Výhody

  • Uddeholm Sverker 3 je nástrojová oceľ, ktorá ponúka dobrú ekonomiku výroby nástrojov v oblastiach strednodobej prevádzky, kde cena nástroja tvorí podstatnú časť celkových nákladov na výrobu požadovaného počtu dielov
  • Oceľ Uddeholm Sverker 3 je veľmi vhodná pre aplikácie s veľmi vysokými požiadavkami na abrazívne opotrebovanie, ale nízke požiadavky na odolnosť voči štiepaniu – napr. pri príprave elektrických plechov obsahujúcich častice tvrdého oxidu kremičitého, rezanie papiera a fólií
  • Uddeholm Sverker 3 je nástrojová oceľ s veľmi dobrou ekonomikou výroby nástrojov v oblastiach strednodobej až dlhodobej prevádzky pre špeciálne aplikácie, ktoré vyžadujú veľmi vysokú odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu
  • Vďaka prítomnosti hrubých karbidov je oceľ Uddeholm Sverker 3 obzvlášť vhodná pre aplikácie, kde dochádza k opotrebovaniu spôsobenému hrubými abrazívnymi časticami, ako je napríklad lisovanie tehál, lisovanie dlaždíc a celkovo pre lisovanie keramických materiálov
  • Veľmi vysoká odolnosť voči opotrebovaniu (profil abrazívneho opotrebovania)
  • Vysoká tvrdosť a pevnosť v tlaku
  • Dobrá zakaliteľnosť
  • Dobrá stabilita pri prekalení
  • Dobrá odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu

  Uddeholm Sverker 3

  • Abrazívna odolnosť 85%
  • Adhézna odolnosť 10%
  • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 10%
  • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 10%

  Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
  Chemické zloženie
  Uhlík 2,05 Kremík 0,30 Mangán 0,80
  Chróm 12,70 Wolfrám 1,10
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Nasleduj nás
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.