Uddeholm Sverker 3

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI ABRAZÍVNEMU OPOTREBOVANIU

uddeholm-cold-work-and-plastics-Washing_Merge.jpg

Uddeholm Sverker 3

  • Abrazívna odolnosť 85%
  • Adhézna odolnosť 10%
  • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 10%
  • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 10%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
  • Maximálna tvrdosť (HRC) 62%

Chemické zloženie

C Si Mn Cr W
2,05 0,30 0,80 12,70 1,10

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte