Uddeholm Sverker 3

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI ABRAZÍVNEMU OPOTREBOVANIU

Uddeholm Sverker 3 je vysokolegovaná oceľ vhodná pre výrobu nástrojov pre strednodobé a dlhodobé aplikácie, kde sa vyžaduje veľmi dobrá odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu. Oceľ Uddeholm Sverker 3 obsahuje veľké karbidy, ktoré vylepšujú odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu, znižujú však odolnosť voči štiepaniu. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Sverker 3 predáva pod názvom AS XW-5.

 • Nízke náklady na údržbu
 • Dlhá životnosť nástrojov
 • Maximálna odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu
 • Dobrá ekonomika výroby nástrojov, kde je problémom abrazívne opotrebovanie

Výhody

 • Uddeholm Sverker 3 je nástrojová oceľ, ktorá ponúka dobrú ekonomiku výroby nástrojov v oblastiach strednodobej prevádzky, kde cena nástroja tvorí podstatnú časť celkových nákladov na výrobu požadovaného počtu dielov
 • Oceľ Uddeholm Sverker 3 je veľmi vhodná pre aplikácie s veľmi vysokými požiadavkami na abrazívne opotrebovanie, ale nízke požiadavky na odolnosť voči štiepaniu – napr. pri príprave elektrických plechov obsahujúcich častice tvrdého oxidu kremičitého, rezanie papiera a fólií
 • Uddeholm Sverker 3 je nástrojová oceľ s veľmi dobrou ekonomikou výroby nástrojov v oblastiach strednodobej až dlhodobej prevádzky pre špeciálne aplikácie, ktoré vyžadujú veľmi vysokú odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu
 • Vďaka prítomnosti hrubých karbidov je oceľ Uddeholm Sverker 3 obzvlášť vhodná pre aplikácie, kde dochádza k opotrebovaniu spôsobenému hrubými abrazívnymi časticami, ako je napríklad lisovanie tehál, lisovanie dlaždíc a celkovo pre lisovanie keramických materiálov
 • Veľmi vysoká odolnosť voči opotrebovaniu (profil abrazívneho opotrebovania)
 • Vysoká tvrdosť a pevnosť v tlaku
 • Dobrá zakaliteľnosť
 • Dobrá stabilita pri prekalení
 • Dobrá odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu

Uddeholm Sverker 3

 • Abrazívna odolnosť 85%
 • Adhézna odolnosť 10%
 • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 10%
 • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 10%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
 • Maximálna tvrdosť (HRC) 62%
Configure & Buy
Chemické zloženie
C 2,05 Si 0,30 Mn 0,80
Cr 12,70 W 1,10
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.