Nástrojová oceľ pre prácu za tepla

Výroba dielov odlievaním a tvárnením za tepla je jednou z najnáročnejších oblastí výroby s neustále rastúcimi požiadavkami na formy a zápustky. Vo väčšine oblastí použitia nastávajú rovnaké problémy, ako napríklad:

  • Opotrebovanie za tepla
  • Tepelná únava
  • Napäťové trhliny
  • Plastická deformácia

Výrobcovia dielov sú pod neustálym tlakom na znižovanie nákladov na každý vyrobený diel. V spoločnosti Uddeholm dokážeme optimalizovať výkonnosť vašich nástrojov správnou voľbou takej nástrojovej ocele, ktorá najlepšie vyrieši vaše problémy.

Fundição sob Pressão

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.