Uddeholm Stavax ESR

KOMBINÁCIA VYSOKEJ TVRDOSTI S VEĽMI DOBROU LEŠTITEĽNOSŤ

Uddeholm Stavax ESR je kaliteľná oceľ odolná korózii určená na výrobu foriem, s veľmi dobrou leštiteľnosťou.
 • Nízke náklady na údržbu foriem z dôvodu odolnosti voči korózii:
  • Povrch si zachováva originálnu finálnu úpravu
  • Menšie riziko korózie počas skladovania a prevádzky vo vlhkých podmienkach
 • Nižšie náklady na prevádzku formy:
  • Kanály na chladenie vodou sú menej napadnuté koróziou
  • Efektivita chladenia tak zostáva konštantná počas celej životnosti formy, čo zaisťuje konzistentnú dĺžku cyklov.
Dlhá životnosť foriem.
 • Dobrá odolnosť voči korózii
 • Dobrá leštiteľnosť
 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
 • Dobrá opracovateľnosť
 • Dobrá stabilita pri kalení

Uddeholm Stavax ESR

 • 80%
 • 70%
 • 90%
 • 50%
Chemické zloženie
Uhlík 0.38 Kremík 0.90 Mangán 0.50
Chróm 13.60 Vanád 0.30
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it