Uddeholm Stavax ESR

KOMBINÁCIA VYSOKEJ TVRDOSTI S VEĽMI DOBROU LEŠTITEĽNOSŤ

Uddeholm Stavax ESR je kaliteľná oceľ odolná korózii určená na výrobu foriem, s veľmi dobrou leštiteľnosťou.
 • Nízke náklady na údržbu foriem z dôvodu odolnosti voči korózii:
  • Povrch si zachováva originálnu finálnu úpravu
  • Menšie riziko korózie počas skladovania a prevádzky vo vlhkých podmienkach
 • Nižšie náklady na prevádzku formy:
  • Kanály na chladenie vodou sú menej napadnuté koróziou
  • Efektivita chladenia tak zostáva konštantná počas celej životnosti formy, čo zaisťuje konzistentnú dĺžku cyklov.
Dlhá životnosť foriem.
 • Dobrá odolnosť voči korózii
 • Dobrá leštiteľnosť
 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
 • Dobrá opracovateľnosť
 • Dobrá stabilita pri kalení

Uddeholm Stavax ESR

 • Corrosion resistance 80%
 • Wear resistance 70%
 • Polishability 90%
 • Toughness 50%
Chemické zloženie
Uhlík .38 Kremík .9 Mangán .5
Chróm 13.6 Vanád .3
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it